ZWIJNDRECHT EN HENDRIK-IDO-AMBACHT – Na de zomervakantie biedt PIT kinderopvang & onderwijs gekoppelde ochtenden op de peuterspeelgroep aan. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers optimaal aansluiten op de ontwikkelbehoeften van iedere peuter.

PIT kinderopvang & onderwijs staat voor het ontwikkelrecht van kinderen van 0 tot 13 jaar. “Met spelen, spelend leren, leren en lerend spelen in een doorlopende ontwikkellijn willen we ieder kind, dus ook iedere peuter, de beste ontwikkelkansen bieden. Op onze peuterspeelgroep kijken we wat nodig is om de talenten van de peuters al spelend te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze een veilige omgeving met een vaste groep kinderen hebben en zich kunnen hechten aan de pedagogisch medewerkers die zoveel mogelijk de vertrouwde gezichten op de groep zijn. Daarom hebben we gekozen voor gekoppelde ochtenden. Hierbij komen de peuters minimaal twee en maximaal vier keer per week naar een van onze 14 peuterspeelgroepen,” aldus Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs.

Op de kindcentra van PIT beleven de peuters, vaak ook samen met de kleuters, de leukste avonturen. Samen huisjes bouwen, koekjes bakken, buitenspelen, liedjes zingen, naar verhalen luisteren, op ontdekkingstocht gaan, eten en vooral plezier maken. De pedagogisch medewerkers kennen het niveau, de leerstijl en de behoeften van iedere peuter en sluiten daar planmatig op aan. Ze dagen de kinderen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen en het verleggen van hun grenzen en lokken reacties uit die goed zijn voor hun taalontwikkeling.  Ook sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen, komen daarbij aan bod. Zo zetten de peuters spelenderwijs en soepel de stap naar het basisonderwijs.