Nieuwbouw integraal kindcentrum De Brink van start

Marjolein Triest en Wouter Hegeman ondertekenen het contract voor de nieuwbouw van De Brink

ZWIJNDRECHT – In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht werkt PIT kinderopvang & onderwijs aan een ambitieus plan waarin de rijke ontwikkeldag (schooldag) toegankelijk wordt voor elk kind van 0 tot 13 jaar. Hiervoor heeft integraal kindcentum De Brink, dat onderdeel is van PIT, een cruciale mijlpaal bereikt: bestuurder Marjolein Triest van PIT en directeur Wouter Hegeman van R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf hebben hun handtekeningen gezet onder het contract voor de nieuwbouw van De Brink.

De Brink is het integraal kindcentrum, kortweg ikc, van PIT voor de wijk Nederhoven waarin de kindcentra Dribbel, De Kim en De Brug sinds 1 augustus 2022 zijn samengegaan. Dit kindcentrum biedt een stimulerende omgeving waar ontwikkeling van baby tot puber voorop staat en kinderen worden uitgedaagd om te groeien en bloeien, terwijl ouders, grootouders, verzorgers en professionals gezamenlijk bouwen aan een gastvrije plek. Ikc De Brink wordt niet alleen een thuis voor de kinderen en hun naasten, maar ook een ankerpunt in de buurt met laagdrempelige ondersteuning.

Een tweede huis
De nieuwbouw van De Brink verrijst aan de Roerdompstraat. De bouwwerkzaamheden gaan begin december van start. “Met trots en vol verwachting kijken we uit naar de realisatie van dit nieuwbouwproject,” aldus Marjolein Triest. “Als alles volgens plan verloopt, kunnen we iedereen medio 2025 in het nieuwe integraal kindcentrum verwelkomen. We verheugen ons op de positieve impact ervan op alle betrokkenen, inclusief onze medewerkers en de lokale gemeenschap. We hebben straks een schitterend kindcentrum waar jong en oud elkaar weten te vinden en waar het vertrouwd voelt. Het wordt een tweede thuis waar kinderen vanaf hun geboorte tot de middelbare school een ontwikkelloopbaan hebben met bewegend en spelend leren en zich door iedere medewerker van De Brink gehoord en gezien weten.”

Bron/foto: PIT kinderopvang & onderwijs