HEERJANSDAM – Het nieuwe logo van christelijk kindcentrum De Rank van PIT kinderopvang & onderwijs is onthuld. Mevrouw Wijntje (93), oud-leerling, oud-leerkracht en groot fan van De Rank, net als haar man die heel lang in het bestuur ervan heeft gezeten – legde hiervoor het laatste puzzelstuk. Ze sloot zo onder toeziend oog van de heer Wijntje, kinderen, ouders en leerkrachten van De Rank de themadag ‘Heerjansdam’ af en gaf het startsein voor een nieuwe vorm van onderwijs: De Noordwijkse Methode.

“Als team van De Rank willen we kinderen laten zien waar ze moeten kijken, maar niet bepalen wat ze moeten zien. Daarom hebben we gekozen voor De Noordwijkse Methode. Hierbij werken de kinderen in de ochtend met het gestructureerd aanleren van taal, lezen en rekenen met begeleiding van hun eigen leerkracht. ‘s Middags gaan ze met specialisten aan de hand van een overkoepelend thema in ateliers aan de slag. Ze krijgen daarbij een breed aanbod van vakken,” aldus Anneke van de Pol, directeur De Rank. Naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie is er een atelier voor kunst, muziek, techniek, koken, ict en sport. “We gaan stapsgewijs over. Na de herfstvakantie starten we met het eerste thema volgens De Noordwijkse Methode. Vanavond krijgen de ouders een presentatie van onder anderen Frum van Egmond die deze vernieuwende onderwijsvorm heeft ontwikkeld.”

Ontdekken
Aan de hand van het thema ‘Heerjansdam’ konden de kinderen het nieuwe leren al ervaren. Ze gingen groepsgewijs in het dorp op pad en kwamen enthousiast terug, met nieuwe kennis en vaardigheden en een puzzelstuk. Deze puzzelstukken brachten ze bij elkaar en vormden zo samen het nieuwe logo van De Rank. Daarmee verbeeldden ze wat De Rank is: een kindcentrum waar kinderen de wereld leren ontdekken. René van der Velden, teamleider De Rank: “We staan voor hun ontwikkelrecht. Dat vraagt om verbondenheid met en open staan voor de kinderen, ouders en de omgeving. Met innovatie stimuleren we kinderen met al hun talenten. We willen hen in staat stellen hun toekomstdromen waar te maken. Kernwoorden zijn ontdekken en verwonderen.”

Volgens Ad Vos, bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs, sluit De Rank met De Noordwijkse Methode aan bij wat de maatschappij nu en in de toekomst vraagt. “Deze methode bouwt voort op leerfilosofieën van de vorige eeuw en integreert hierin de technologische, maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten van onze huidige tijd. Door de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en hen aan te moedigen eigen vragen te stellen worden ze kritische denkers in alle opzichten. Daar hebben ze hun hele leven baat bij. Dit past bovendien prima bij de hoge resultaten die De Rank elk jaar weer met de kinderen haalt. Als PIT bieden we christelijk basisonderwijs met beide benen op de grond. Onze identiteit en De Noordwijkse Methode zorgen ervoor dat ouders binnen RaJuBiBos wat te kiezen hebben.”