HENDRIK-IDO-AMBACHT/ZWIJNDRECHT- Op dinsdagavond 14 mei hebben negen nieuwe vrijwilligers van hospice De Cirkel hun certificaat in ontvangst genomen. Zij kregen dit uitgereikt door Ad van Driel, voorzitter van het bestuur van hospice De Cirkel. De vrijwilligers zijn nu officieel bevoegd om aan de slag te gaan in het hospice.

Om het certificaat te behalen hebben de vrijwilligers een speciale cursus gevolgd die bestaat uit twee dagen en een praktijktraining bij een leverancier van zorghulpmiddelen. Tijdens de cursus, die door coördinatoren Ester Grootenboer en Iris van Putten werd gegeven, stonden onderwerpen centraal zoals wat is palliatieve zorg, communicatie, omgaan met de dood, verlies en rouw, zingeving, spiritualiteit en samenwerking. Ook draaiden de vrijwilligers in opleiding allemaal een aantal diensten mee in het hospice om onder begeleiding van geroutineerde vrijwilligers praktijkervaring op te doen.

Versterking

“Het is belangrijk om als hospice continu te blijven investeren in nieuwe vrijwilligers. Die scholing kost natuurlijk geld en als hospice zijn wij voor een groot deel afhankelijk van donaties om dit te financieren. Wij waarderen het bijzonder dat bedrijven, organisaties en particulieren regelmatig aan ons doneren zodat wij nieuwe vrijwilligers professioneel kunnen opleiden. We zijn heel blij met deze nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn een welkome versterking van het team dat we al hebben,” aldus Ad van Driel.

Het hospice heeft nu circa 80 vrijwilligers in dienst. “We proberen het aantal vrijwilligers stabiel te houden en regelmatig nieuwe mensen op te leiden. Het gebeurt namelijk dat vrijwilligers niet kunnen werken vanwege privé-omstandigheden of dat ze om welke reden dan ook toch afhaken. Om deze situaties op te vangen, is het belangrijk te kunnen putten uit een ruim aanbod vrijwilligers,” legt de bestuursvoorzitter uit. Als de vrijwilligers eenmaal in het hospice werken, krijgen ze twee keer per jaar een vrijwilligersavond waarop een specifiek thema centraal staat. “Zo proberen we de kennis van de vrijwilligers actueel te houden.”

Hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo’n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. Op termijn zal er een tweede hospice De Cirkel komen dat zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard.