ZWIJNDRECHTChristelijk kindcentrum De Notenbalk van PIT kinderopvang & onderwijs bestaat 30 jaar en zo’n mooie mijlpaal moet natuurlijk worden gevierd. Dit gebeurde op de jaarlijkse Notenbalkdag. Alle kinderen, van de peuterspeelgroep tot en met groep 8, vierden het feest mee.

’s Ochtends was het direct goed te zien en te horen dat er een gezellig verjaardagsfeest op het kindcentrum gevierd zou worden. Het programma voor de dag stond in het teken van muziek. Alle kinderen deden mee aan twee muzikale workshops. Daarbij konden ze kiezen uit streetbeats, percussie, muziekavontuur en zang & dans. Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een traktatie. De kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten verzamelden zich in de vrolijk versierde hal rondom een grote taart in de vorm van het getal 30. Nadat iedereen enthousiast ‘Lang zal De Notenbalk leven’ had gezongen, klonk er 30 keer een oorverdovend ‘hoera’. Daarna werden de kaarsjes uitgeblazen en kon het smullen beginnen. Aan het eind van de onderwijsdag verzorgden de kinderen een fantastisch optreden voor alle ouders en andere belangstellenden. Die konden geen genoeg krijgen van zoveel muzikaal talent.

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang duurde het feest nog voort. Zij gingen met de twee erkende vismeesters van PIT op pad. Ze hadden niet alleen een hoop plezier, er werd uiteindelijk nog wat gevangen ook. “We kunnen terugkijken op een geslaagd verjaardagsfeest van ons kindcentrum. Er is de afgelopen drie decennia veel veranderd, maar altijd zijn en blijven persoonlijke aandacht en een passie voor kinderen kenmerkend voor De Notenbalk,” aldus directeur Anneke van de Pol.