Minister Koolmees bij Meet and (gr)Eat met nieuwkomers in KunZt Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zondag 27 januari 2019 de Meat and (gr)Eat in expositieruimte KunZt in het Oude Raadhuis van Zwijndrecht bijgewoond. Tijdens de zeer geslaagde, multiculturele high-tea deelden Zwijndrechters met verschillende, etnische achtergronden en nieuwkomers hun persoonlijke verhalen met de Minister over hoe zij zich thuis voelen in Zwijndrecht. Wethouder Jolanda de Witte sprak met de Minister over de Zwijndrechtse aanpak rondom nieuwkomers.

De Meet and (gr)Eat stond in teken van ontmoeting en verbinding en was één van de activiteiten rond de tentoonstelling ‘Licht in het donker’, over het werk van de bekende kinderboekenschrijfster en -illustratrice Marit Törnqvist. Minister Koolmees kreeg te zien hoe de illustraties van Törnqvist mensen stimuleren met elkaar in contact te komen en hoe de tekeningen bruggen slaan tussen onbekende werelden. De werelden van Nederlanders met verschillende, etnische achtergronden of nieuwkomers. Het centrale thema van de tentoonstelling is ‘Iedereen thuis in Zwijndrecht’. Bij de bijeenkomst waren onder meer taalcursisten van de Bibliotheek AanZet, deelnemers van de voorleesestafette en nieuwkomers. In een groepsgesprek onder leiding van Siham Berrag deelden zij met de Minister en wethouder De Witte hun persoonlijke verhalen rondom het thema.

Voorafgaand aan het gesprek was er een bijzondere Marokkaanse theeceremonie onder leiding van Redouane Louazna. Aan het einde van het gesprek overhandigde Marit Törnqvist de Minister een exemplaar van ‘Een boek voor jou’, een boek voor vluchtelingenkinderen tussen 4 en 12 jaar met verhalen van Nederlandse schrijvers in het Arabisch vertaald.

Zwijndrechtse aanpak rond nieuwkomers
Wethouder Jolanda de Witte sprak met de Minister over de wijze waarop de gemeente Zwijndrecht werkt aan een inclusieve samenleving en nieuwkomers helpt regie te nemen op hun integratie en participatie. Zo wordt er flink ingezet op een persoonlijke aanpak, een goede aansluiting tussen opleiding en werk, het leren van de Nederlandse taal en zijn er speciale schakelklassen die kinderen binnen een jaar klaarstomen voor een reguliere klas. Enkele nieuwkomers deelden hun persoonlijke ervaringen over hun inburgering in Zwijndrecht.

Wethouder Jolanda de Witte: “Wij hebben gekozen voor een persoonlijke aanpak waarbij gekeken wordt wat je als nieuwkomer nodig hebt om te integreren, je thuis te voelen, de taal te leren, naar school te gaan, werk te vinden en een sociale kring op te bouwen door sport of cultuur. Belangrijke voorwaarde hierbij is de taal. Zwijndrecht zet dan ook flink in op het leren van de Nederlandse taal. Er zijn bijvoorbeeld speciale schakelklassen die kinderen binnen een jaar klaarstomen voor een reguliere klas. Ook zijn er projecten om voorlezen en samenlezen door ouders te stimuleren en wordt er op informele wijze hulp aangeboden in wijkgebouwen of de bibliotheek.”

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt de aanpak in Zwijndrecht goed. “Heel belangrijk om de Nederlandse taal snel te leren. Goed dat daar veel aandacht voor is in Zwijndrecht. En mooi om te zien dat kinderen al binnen een jaar in een gewone klas met leeftijdsgenootjes mee kunnen doen. Snel onze taal spreken, aan de slag en meedoen zijn belangrijke sleutels tot succes in onze samenleving.”

Foto’s: Ronald van den Heerik