Meedenken over het nieuwbouwplan De Wijck tijdens het Diztrikt Café

Impressie van De Wijck

ZWIJNDRECHT  – Projectontwikkelaar en bouwer Van Wijnen en de gemeente Zwijndrecht organiseren op woensdag 7 juni samen een Diztrikt Café voor het nieuwbouwplan De Wijck. Op de hoek Koninginneweg/Jan Steenstraat worden geïnteresseerden meegenomen langs de plannen voor de nieuwe woonbuurt De Wijck en is er ruimte voor participatie.

Tijdens het Diztrikt Café kunnen bezoekers meedenken over een aantal onderdelen van het plan. Bijvoorbeeld over de invulling van de gezamenlijke ruimte, de Wijckkamer en het Wijckplein of de inrichting van de Jan Steenstraat. En ook wil men graag weten hoe bewoners aankijken tegen parkeerruimte en deelmobiliteit. Daarnaast wordt het stedenbouwkundig ontwerp getoond en is alle informatie over deze nieuwe woonbuurt De Wijck aanwezig. Medewerkers van Van Wijnen en de gemeente nemen de bezoekers via een parcours mee langs de plannen.

Feestelijk moment
Om 17.30 uur is er een feestelijk moment met de onthulling van het projectbord door wethouder Robert Kreukniet en Arjan van Meijeren, directeur projectontwikkeling Van Wijnen. Wethouder Robert Kreukniet (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Samen met Van Wijnen nodig ik geïnteresseerden uit om mee te toosten tijdens de onthulling, iets lekkers te eten bij een foodtruck en het gesprek aan te gaan met ons over de nieuwe woonbuurt tijdens het Diztrikt Café.

Diztrikt
Onder de naam Diztrikt pakt de gemeente Zwijndrecht een aantal gebieden rondom het spoor groots aan. Denk hierbij aan nieuwe woningen, kleinschalige kantoren, meer ruimte voor groen en het verbeteren van de leefomgeving. Tijdens het Diztrikt Café vestigen we de aandacht op een bepaald onderwerp. Dit keer gaat het over het participeren voor project De Wijck waar 55 eengezinswoningen en appartementen met eigen parkeergelegenheid en deelmobiliteitsoplossingen komen. Naast de omgeving van het station bestaat Diztrikt uit de onderdelen omgeving winkelcentrum Walburg en wijk Noord. De ontwikkeling past binnen de samenwerking van de Verstedelijkingsalliantie Leiden-Dordrecht met als doel voorzien in woningen en een sterke economie. Meer informatie over de spoorzone in Zwijndrecht staat op: www.diztrikt.nu.

Info
Diztrikt Café voor nieuwbouwplan De Wijck
Woensdag 7 juni tussen 17.00 uur en 20.00 uur.
Locatie: op de hoek Koninginneweg/Jan Steenstraat in Zwijndrecht

Bron gemeente Zwijndrecht