Locatie Zwijndrecht van het ASz zet versneld stappen richting dagcentrum

ZWIJNDRECHT – De omvorming van de locatie Zwijndrecht tot dagcentrum is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Dat houdt onder meer in dat verpleegafdeling F (Cardiologie en Interne Geneeskunde) in Zwijndrecht na de coronatijd niet opnieuw opengaat, dat de gehele locatie vanaf nu in de weekeinden al gesloten blijft en dat de Acute Zorg Afdeling komt te vervallen. De locatie Zwijndrecht is wel weer aan het opschalen voor de reguliere zorg, maar met de nadruk op poliklinische spreekuren, onderzoeken en dagbehandelingen en tijdelijk ook nog kort verblijf door de week. 

Op 20 februari nam de Raad van Bestuur een zogeheten ‘voorgenomen besluit’ tot de vorming van een dagcentrum in Zwijndrecht. Hiermee wordt een striktere taakverdeling beoogd tussen de locaties Dordwijk en Zwijndrecht, als respectievelijk een high-tech interventiecentrum/regiokliniek en een modern allround dagcentrum voor minder complexe ingrepen, poliklinische zorg en onderzoeken en zonder overnachtingen. Dit is gunstig voor onder meer de veiligheid van de zorg, de efficiënte inzet van schaars personeel en kostenbeheersing. Het plan heeft de steun gekregen van de adviesorganen van het ziekenhuis. Ook huisartsen en verpleeginstellingen in de Zwijndrechtse regio hebben ermee ingestemd, onder de voorwaarde dat ze nauw betrokken zijn bij de uitvoering. 

Het streven was om deze omzetting gefaseerd te laten verlopen, in een tijdspanne van maximaal twee jaar. Kort na het voorgenomen besluit brak echter de coronacrisis uit. Operaties in Zwijndrecht kwamen half maart stil te liggen en de verpleegafdelingen werden overgeheveld naar de locatie Dordwijk, omdat personeel en bedden daar nodig waren om de vereiste coronazorg te kunnen bolwerken. Vanuit deze nieuw ontstane situatie vindt de Raad van Bestuur het onvermijdelijk dat de omvorming nu versneld wordt doorlopen. Op 7 mei is hiertoe besloten en zijn betrokken medewerkers op de hoogte gebracht. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer prees daarbij de collega’s van de locatie Zwijndrecht voor de ‘onvoorstelbare flexibiliteit’ waarmee ze van de ene op de andere dag op een andere plek nieuwe taken op zich hebben genomen. 

Van der Meer licht de gewijzigde koers toe. “Nu we de normale zorg weer gaan opvoeren terwijl corona voorlopig niet weg is, moeten we over al onze locaties heen een juiste balans vinden in het leveren van twee typen zorg: corona en niet-corona. We bouwen hiervoor aan een zogenoemd ‘harmonicamodel’. Dat betekent dat we direct ruimte moeten kunnen bieden aan coronazorg zodra het virus onverhoopt weer de kop op steekt en deze weer afschalen wanneer corona zich rustiger houdt, in- en uitschuiven als een harmonica dus. Dit vergt veel flexibele planning en inzet van personeel. Het invoeren van een harmonicamodel op twee locaties leidt tot extra belasting en onzekerheid voor medewerkers en is inefficiënt. Daarom gaan we het tempo in de vorming van dagcentrum Zwijndrecht opvoeren.” 

Uiteindelijk vinden er – volgens het oorspronkelijke plan – geen opnamen meer voor de nacht plaats in Zwijndrecht. De locatie wordt een compleet ziekenhuis met zes operatiekamers voor de eenvoudiger dagbehandelingen van patiënten uit de hele regio. Een breed palet aan specialismen biedt er spreekuren, onderzoeken en ingrepen zonder overnachting aan. Enkele specialistische afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn zelfs primair in Zwijndrecht gevestigd, zoals het Pijnbehandelcentrum en het SlaapWaakCentrum. 

Van der Meer: “De snellere overgang naar dagcentrum Zwijndrecht gaan we zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Om achterstanden in de reguliere zorg in te halen, zullen operaties met een kort verblijf door de week tijdelijk nog wel in Zwijndrecht plaatsvinden. Overnachten in het weekeinde keert echter niet meer terug. Tegelijk wordt de kliniek op de locatie Dordwijk opnieuw ingericht, om structureel plaats te maken voor patiënten van Cardiologie en Interne Geneeskunde en van het Orthopedisch Centrum (afdeling C) vanaf de locatie Zwijndrecht.” De definitieve datum waarop de locatie Zwijndrecht helemaal als dagcentrum zal functioneren wordt op een later moment bepaald en hangt in hoge mate af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.