Leon Anink is geïnstalleerd als burgemeester van Zwijndrecht

Foto: Ben Corino

ZWIJNDRECHT – Zwijndrecht heeft een nieuwe burgemeester. Tijdens een buitengewone raadsvergadering legde Leon Anink (43) de eed af aan de commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Na de eed droeg Chris Moorman, de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de ambtsketen over aan Anink. Anink was gemeentesecretaris in de gemeente Molenlanden. Daarvoor is hij lange tijd actief geweest voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Anink komt uit Capelle aan den IJssel, waar hij sinds 2018 in de gemeenteraad zat.

Foto: Ben Corino

In zijn toespraak sprak Anink zijn trots en dankbaarheid uit dat hij van en voor Zwijndrecht burgemeester mag zijn. Zwijndrecht ligt in de regio, waarin hij is geboren en getogen, werkt en leeft. Anink: “De mentaliteit van de inwoners en ondernemers is mij niet vreemd en dat voelt goed. Ik ben met de binnenvaart opgegroeid en Zwijndrecht geeft mij veel herkenning naar mijn jeugd. Daarnaast is het een gemeente, waar je als burgemeester ook echt een verschil kan en mag maken. Ondanks dat er een sterke sociale cohesie is onder de inwoners, mag deze soms ook onderhouden worden.”

Samenwerking in de regio ziet Anink als een absolute voorwaarde voor Zwijndrecht: “Samen optrekken in de regio Zwijndrecht is een voorwaardelijke opgave om als gemeente toekomstbestendig te zijn voor alle opgaven, waar wij tegenwoordig voor staan.”

Na afloop van de installatie konden aanwezigen de nieuwe burgemeester feliciteren tijdens een receptie. Anink laat weten dat hij er naar uit kijkt om de inwoners, ondernemers en organisaties van Zwijndrecht en Heerjansdam te ontmoeten en de gemeente te leren kennen.

Dit is een artikel van Streekomroep56.

Foto: gemeente Zwijndrecht