ZWIJNDRECHT – Het Stationskwartier wordt het levendige hart van Zwijndrecht. Een gebied waar met plezier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een plek met voldoende voorzieningen én een plek die uitstekend bereikbaar is via de A16, het water en het spoor. Het Stationskwartier biedt kansen en wordt de komende 10 jaar groots aangepakt en opnieuw ingericht. De kaders voor deze gebiedsontwikkeling zijn omschreven in een Masterplan. Het college van B&W heeft het Masterplan nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Jos Huizinga: “We zien in de omgeving van het station kansen om de bestaande woningbouw aan te pakken en meer woningen te bouwen. De ambities dragen bij aan een ‘Krachtig Zwijndrecht’ waarmee we aan een aantal grote uitdagingen voor Zwijndrecht werken. Het Stationskwartier heeft alle ingrediënten om uit te groeien tot een bijzonder stuk Zwijndrecht. Het Masterplan voorziet in de juiste kaders om een flinke kwaliteitssprong te maken voor dit gebied.”

Intentieovereenkomst met Woonkracht10
Het Stationskwartier is opgedeeld in drie deelgebieden: Indische buurt, Maasterras en het Stationsplein/lint Koninginneweg. Voor de aanpak van 153 sociale woningen in het Maasterras en de Indische Buurt heeft de gemeente in juni 2019 een intentieovereenkomst gesloten met Woonkracht10. Daarin is afgesproken de ruimtelijk-functionele uitwerking vast te leggen in een Masterplan. Het Masterplan Stationskwartier dient als toetsingskader voor de plannen die volgen. Bewoners van het gebied zijn in juli 2019 middels twee informatieavonden geïnformeerd over de plannen.

De gemeente en Woonkracht10 zijn van plan om samen op te trekken en daarvoor in november een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Bestuurder Erwin Zwijnenburg: “Toen we met gemeente Zwijndrecht aan het Masterplan werkten, kregen we ook scherper wat wij met onze woningen in de Indische Buurt en het Maasterras wilden. De huurders vragen daar al langere tijd duidelijkheid over, omdat ze niet tevreden zijn over de kwaliteit. Inmiddels hebben we de huurders geïnformeerd dat we het voornemen hebben hun woningen te slopen. Het definitieve besluit daarover nemen we in november, want financieel moet het plaatje kloppen. Als dat gebeurt, brengt dat op zijn beurt de ontwikkeling van het Stationskwartier in de versnelling. Als er één project over de dam is volgen er meer.”

Spoorzone
Het Stationskwartier is onderdeel van de Spoorzone; een gezamenlijk plan voor de omgeving langs het spoor van de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland. Het betreft een omvangrijk gebied dat loopt van Develpoort en het stationsgebied in Zwijndrecht tot het Leerpark, Gezondheidspark en Amstelwijck in Dordrecht. De Spoorzone biedt kansen voor het creëren van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen en 2.500 nieuwe banen in de komende 10 jaar.