Koninklijke onderscheiding voor Kees de Kreij, ere-voorzitter Z.V.V. Pelikaan


ZWIJNDRECHT – Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Kees de Kreij op 24 april tebenoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding als erkenning voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. Hij is oud-voorzitter en huidige erevoorzitter van Z.V.V. Pelikaan. Vanwege de Corona crisis is de uitreiking wel op een ongebruikelijke wijze gebeurd. In plaats van hem met een smoes naar de plaats van uitreiking te lokken, is hij rond de klok van 10 uur gebeld door de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht, Hein van der Loo.

Kees heeft de afgelopen decennia enorm veel betekend voor Z.V.V. Pelikaan. Hij heeft in de jaren vijftig en vooral zestig van de vorige eeuw lang in het eerste team gespeeld en heeft nadien onder meer als lid van de technische commissie, jeugdsecretaris en lid van het bestuur vele functies binnen de club bekleed. Niet in de laatste plaats was hij sinds 1997 een aantal jaren voorzitter. Vooral zijn inzet in de jaren negentig om de vereniging de zelfstandigheid te laten behouden, maar zeker ook de verhuizing naar de huidige plek te begeleiden, vanwege de aanleg van de Betuwelijn, zijn in zijn bestuursperiode speciale wapenfeiten. Vanwege zijn grote inzet en betrokkenheid is Kees tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2012 benoemd tot erevoorzitter van Z.V.V. Pelikaan.

Nog steeds komt Kees bij zijn dagelijkse fietstocht langs op het Pelidome (zoals het terrein van Z.V.V. Pelikaan op Bakestein bij de leden wordt genoemd) voor een eigen inspectie en een lekker glaasje Pelikaan water. Ook bezoekt hij de club vaak op zaterdagen om (jeugd-) wedstrijden te kijken. De leden en het bestuur van ZVV Pelikaan zijn enorm trots op Kees en hopen hem snel weer op het
Pelidome te kunnen ontmoeten.