Koninklijke onderscheiding voor huisarts Peter Top

ZWIJNDRECHT – Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht reikt zaterdag 31 augustus 2019 een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer P.A.H. (Peter) Top. Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de gemeenschap op het gebied van de gezondheidszorg wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vindt plaats rond 21.00 uur tijdens de receptie in Hotel Ara in Zwijndrecht ter gelegenheid van zijn afscheid als manager van het Gezondheidscentrum Nederhoven.

Hieronder volgt een overzicht van de verdiensten van de decorandus:

Pieter Abraham Henricus Top, geboren 15 november 1952 te Rotterdam

De heer Top is in 1984 gestart met een eigen huisartspraktijk in Zwijndrecht. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich ingezet voor diverse werkgroepen en commissies van de huisartsengroep waarbij verbetering en kwaliteit sleutelwoorden zijn. In 2000 nam hij het initiatief om samen met andere disciplines op het gebied van zorgverlening een multidisciplinair gezondheidscentrum op te zetten. Dat resulteerde in 2007 in de opening van het gezondheidscentrum Nederhoven, een van de eerste geaccrediteerde centra in Nederland waar kwaliteit van de zorg en de toekomst hoog in het vaandel staan. Vanaf de opening tot heden is hij ook praktijkhouder in dit gezondheidscentrum.

Daarnaast is hij sinds 2002 actief als SCEN-arts binnen de SCEN-groep Zuid-Holland Zuid. SCEN staat voor Steun en Consultatie Euthanasie Nederland en als arts verzorgt hij de second-opinion die verplicht is gesteld in de Euthanasiewet. Dit ethisch juridisch werk doet hij op een zeer professionele wijze en vanuit een menselijke benadering van het vak.
Vanaf 2013 heeft hij zitting in de raad van afgevaardigden bij de Zorggroep ZGWA. Deze Zorggroep is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners kwalitatief eerstelijnszorg biedt aan jaarlijks circa 30.000 patiënten uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. Ook verzorgt hij sinds 2016 als bestuurslid van de Stichting Drechtsteden Transmuraal belangeloos nascholing voor huisartsen. Verder was hij van 2004 tot 2007 medisch directeur bij Hyperbaar Zuurstofcentrum Rijnmond. Hij was ook betrokken bij de oprichting van dit centrum waar mensen worden behandeld met een vorm van wondgenezing die nog niet in de regio beschikbaar was. Daarnaast was hij van 2006 tot 2017 actief als bestuurder van Hospice De Cirkel, waarvan hij ook medeoprichter was.