ZWIJNDRECHT – ‘Bij ons is uw kind WEL topprioriteit’ en ‘Nu nog in Den Haag.’ Die teksten prijkten op de voor- en achterkant van de T-shirts die de leerkrachten van kindcentrum De Kim van PIT kinderopvang & onderwijs zelf hadden laten maken en betaald. Zij besloten geen gehoor te geven aan de stakingsoproep van de bonden, maar op een andere wijze aandacht te vragen voor de zorgen die zij hebben over het onderwijs van nu en de toekomst.

De kinderen van groep 7 begonnen de dag met het schoolontbijt op het gemeentehuis van Zwijndrecht. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Hein van der Loo. Uit handen van juf Margo kreeg hij het T-shirt en trok dit direct aan. Daarna ging hij met de kinderen in gesprek over de vraag wat belangrijk is voor kinderen en hun toekomst. Ondertussen ging het onderwijs in de andere groepen van De Kim van start dat deze dag in het teken stond van de landelijke onderwijsacties. Zo oefenden de kinderen met het schrijven van brieven aan onderwijsminister Slob om hem duidelijk te maken dat ze een echte leerkracht willen. De jongste kinderen maakten een tekening voor de minister. In de bovenbouw zijn er fragmenten uit het filmpje ‘Toprioriteit’ van Arjen Lubach bekeken en besproken. Verder hebben de kinderen teksten verzonnen voor de spandoeken die ze hebben gemaakt en liedjes geschreven. Aan het einde van de onderwijstijd hebben de kinderen en leerkrachten een wandeling door de wijk gemaakt om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs. Daarbij hebben de kinderen op de terugweg hun brieven en tekeningen voor de minister in de brievenbus gedaan.

“We kijken terug op een geslaagde dag. We hebben de kinderen onderwijs gegeven in het belang van de kinderen en hun ouders en actief aandacht gevraagd voor het lerarentekort dat iedere dag groter wordt. We hopen dat de politiek de benodigde structurele financiën beschikbaar stelt vanuit het maatschappelijke belang dat kinderen, nu en in de toekomst, recht hebben op kwalitatief goed onderwijs,” aldus het team van De Kim.