ZWIJNDRECHT- De natuurspeeltuin van christelijk kindcentrum Juliana van PIT kinderopvang & onderwijs is officieel geopend. Het plein is uitgebreid met natuurlijke speeltoestellen, zodat de kinderen meer mogelijkheden hebben om te bewegen op het plein. Daarmee is een groot stuk grond omgetoverd in een uitdagend parcours waarop zowel jong als oud uit de voeten kan!

Het idee voor de natuurspeeltuin is ontstaan in de leerlingraad. De kinderen en de leiding van kindcentrum Juliana hebben samen allerlei mogelijkheden onderzocht. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn! De kinderen hebben de laatste jaren op uiteenlopende manieren gespaard om aan het benodigde bedrag te komen. Zo zijn onder andere het sponsorgeld en de opbrengsten van de Jantje Beton-loterij ingezet. Ook de ouderraad heeft substantieel bijgedragen. Door al deze inspanningen is het mogelijk geweest het plein uit te breiden en zo de wens van de kinderen in vervulling te laten gaan. Ze kunnen zich nu met veel plezier uitleven en lekker bewegen in de natuurspeeltuin.