Kindcentrum Impuls 50 jaar: reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkersZWIJNDRECHT – Christelijk kindcentrum Impuls in Zwijndrecht viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Impuls is inmiddels al 50 jaar een begrip in Zwijndrecht en dat is natuurlijk een mooie aanleiding voor diverse feestelijke activiteiten voor de kinderen, medewerkers, oud-leerlingen en oud-medewerkers!

Het begon allemaal in 1973 toen de heer Arie de Bruin een ‘schooltje’ begon in de wijk Walburg. Op de eerste schooldag was er nog geen gebouw, er was geen meubilair, er waren geen boeken, geen schriften, pennen…. er was nog niets….. alleen een ‘hoofd der school’. Deze lagere school begon met dertien kinderen en de verwachting was dat dit aantal snel zou groeien. De heer De Bruin was het enige personeelslid. Dat betekende dat hij naast hoofd van de school ook meester was voor alle kinderen in vijf verschillende groepen, toen nog ‘klassen’. De school ging uit van de vereniging voor gereformeerd onderwijs. Het schooltje had nog geen eigen gebouw maar trok in bij ‘De Bolder’ (nu basisschool ‘De Tandem’). In 1974 werd het huidige gebouw aan het Talmplantsoen in gebruik genomen tezamen met kleuterschool ‘Impuls’. Door een wetswijziging in 1985 (WPO) werd het mogelijk om kleuterscholen en scholen voor lager onderwijs samen te laten verdergaan als één basisschool voor kinderen van 4-13 jaar. En zo ontstond Protestants Christelijke Basisschool Impuls.
In 2015 vond de bestuurlijke fusie plaats tussen Stichting Kinderopvang Zwijndrecht ‘SKZ’ en Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam-Zwijndrecht ‘PCOAZ’ die samen verdergingen als PIT kinderopvang & onderwijs. Vanaf dat moment kennen we Impuls als christelijk kindcentrum Impuls met peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en basisonderwijs voor kinderen van 2 – 13 jaar.

Naast diverse feestelijke activiteiten voor het team en de kinderen van kc Impuls is een van de hoogtepunten van dit jubileumjaar de reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. Deze reünie zal gehouden worden op zaterdag 24 juni 2023. Op de website www.50jaarimpuls-zwijndrecht.nl kunnen oud-leerlingen en oud-medewerkers zich voor de reünie aanmelden. Voor vragen over het 50-jarig jubileum of de reünie van Impuls kan contact worden opgenomen via 50jaar@impuls-zwijndrecht.nl. Er wordt uitgekeken naar een feestelijk weerzien!