ZWIJNDRECHT – Op zondag 8 december staat er de eerstvolgende koor- en samenzangdienst in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht gepland. Dit keer worden er advents- en kerstliederen gezongen. Als gastkoor zal deze middag het bekende Regiokoor Adonai uit Waddinxveen optreden. Dit koor is al meerdere keren te gast geweest in de Open Hof en staat garant voor prachtige koorzang.

De bijbehorende beamerbeelden leveren zij zelf aan en zorgen voor een indrukwekkende presentatie van beeld en geluid. Het koor wordt muzikaal bijgestaan door fluitiste Renate Hooijer en pianist Kees de Bruin. De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Burger, die ook deze middag het orgel zal bespelen. Bij het opmaken van dit persbericht waren de titels van de koornummers nog niet bekend.  Als samenzangliederen staan onder andere de volgende bekende titels geprogrammeerd: “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken” – “Er is een God die hoort” – “Midden in de winternacht” en “Eer zij God in onze dagen”. Ook nu weer kunnen belangstellenden vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com . De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis, maar aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de onkosten van deze dienst te kunnen betalen. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 2 februari 2020. Dan zal medewerking worden verleend door het Chr. Mannenkoor “Excelsior” uit Hendrik-Ido-Ambacht o.l.v. Ilona van Grondelle – de Kievit. Het orgel wordt dan bespeeld door Edwin Vooijs.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81.