ZWIJNDRECHT – De Kerkweg tussen de Lindtsedijk en de kruising met de Moermond/Buizerdstraat wordt in beide richtingen afgesloten voor vrachtverkeer. Met dit besluit geeft het college van burgemeester en wethouders gehoor aan de wens die de gemeenteraad in september heeft uitgesproken. 

Volgens de gemeenteraad zijn de wegen die aansluiten op de Kerkweg (de wijk in) niet ingericht voor vrachtverkeer, worden er schoolroutes gepasseerd
en ontstaat er daardoor een gevoel van onveiligheid bij de wijkbewoners.

Leefomgeving Kerkweg verbetert
Met deze afsluiting verbetert volgens het college de directe leefomgeving van de Kerkweg, zal het vrachtverkeer naar verwachting de gewenste
route via de Munnikensteeg beter gebruiken en komt de gemeente tegemoet aan het gevoel van onveiligheid dat leeft bij inwoners.

Niet alle vrachtverkeer verdwijnt
Overigens betekent de afsluiting niet dat er helemaal geen vrachtverkeer meer over de Kerkweg zal rijden.
Bijzondere transporten zullen bij uitzondering nog wel van de Kerkweg gebruik maken als er geen alternatief voorhanden is en ook vuilniswagens
en laad- en los verkeer voor de winkelcentra Kort Ambacht en Oudeland zullen hier blijven rijden.

Bij de evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) begin volgend jaar worden de gesprekken die al zijn gevoerd over de andere
ontsluitingswegen – Blauwe Brug (Burgemeester Van het Hoffweg), Stationsweg en Munnikensteeg/Sandelingenknoop – meegenomen.

Zodra het verkeersbesluit definitief is, wordt de afsluiting met borden aangegeven.