Jongeren interviewen lokale politici

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan de jongerenwerkers van Diverz in gesprek met Zwijndrechtse jongeren over de lokale politiek. Dit om de jongeren te informeren en te betrekken bij wat er leeft en speelt. De jongeren leren zodoende over de gemeenteraad en over de verschillende partijen die actief zijn in Zwijndrecht. Maar volgens Diverz is het vaak onduidelijk voor jongeren wat de gemeenteraad voor hen kan betekenen en hoe zij inspraak hebben op het beleid van de gemeente. Daarnaast zegt Diverz verzoeken te krijgen van lokale politici die langs willen komen bij een activiteit om met jongeren in gesprek te gaan.

Daarom heeft de welzijnsorganisatie lokale politici uitgenodigd om zich te laten interviewen door de jongeren uit Zwijndrecht. De jongeren interviewen en filmen dit allemaal zélf, en publiceren het vervolgens op hun eigen sociale media. Ze gaan het gesprek aan over thema’s die hen bezighouden. belangrijk vinden en aansluiten bij hun belevingswereld. Verschillende politici hebben de uitnodiging van Diverz al aangenomen. Vanaf 1 maart zal met de interviews begonnen worden.