Huisartsen en gemeente werken samen om gezinnen beter te helpen

ZWIJNDRECHT – Gemeente Zwijndrecht, alle huisartsen in Zwijndrecht en het Vivera Sociaal Wijkteam (VSWT) hebben met elkaar afgesproken dat ze meer en beter met elkaar gaan samenwerken in de zorg voor inwoners. De afspraken hebben zij vastgelegd in een samenwerkingsagenda, getekend door Karen de Boom, Anneke Remijn en Ralph Verkleij namens de huisartsen en wethouder Ronald de Meij namens de gemeente.

Huisartsen hebben een belangrijke rol in de zorg voor inwoners. Zij kunnen kinderen en jongeren bijvoorbeeld doorverwijzen naar jeugdhulp. Daarnaast zien zij niet alleen het kind, maar kennen zij ook de gezinnen en de thuissituatie van deze gezinnen. De gemeente en het Vivera Sociaal Wijkteam bieden hulp bij bijvoorbeeld schulden, bijstand, armoede en zorg. Door de huisartsen goed op de hoogte te houden van wat het VSWT te bieden heeft, kunnen zij de patiënten en hun gezinnen de best passende zorg bieden.