Het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ in de Bethelkerk

Foto Bethelkerk. De trompetisten Arjan en Edith Post

ZWIJNDRECHT – Zoals al jaren een traditie, wordt er ook dit jaar op een zondagmiddag in oktober een oratorium uitgevoerd in de Bethelkerk te Zwijndrecht. Zondagmiddag 1 oktober a.s. zal het Nederlandstalige oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ worden uitgevoerd. De toegang voor dit concert is gratis.

Het muziekwerk duurt ongeveer 75 minuten en gaat over de het visioen van de apostel Johannes op Patmos, waarin hij ons vertelt over de tijd die eenmaal komt en die bekend staat als het Nieuw Jeruzalem. Een wereld waar alle tranen gedroogd zullen zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hémel neerdaalt en waar Christus als koning heerst.

Opbouw
Het oratorium is opgebouwd uit goed in het gehoor liggende liederen, uitgevoerd door een gemengd koor en deze worden afgewisseld door Bijbellezingen uit onder andere het boek Openbaringen. Ook zijn er bekende melodieën in het oratorium opgenomen waarbij de aanwezigen mogen meezingen. Verder ook instrumentale intermezzo’s waarbij men ook de melodie van het bekende ‘Yeroeshalam shel Zahav’ zal herkennen.

De uitvoerenden
Als uitvoerenden zijn bekende musici uitgenodigd die regelmatig op tv en bij concerten optreden: We noemen u trompettisten Arjan en Edith Post, dwarsfluittiste Marjolein de Wit, pianist Jan Lenselink en organist André van Vliet. Evenals vorig jaar zal het Onlinekoor o.l.v. Peter Burger ook weer medewerking verlenen. Het bijzondere aan dit koor is dat de koorleden individueel thuis hun partijen instuderen en eenmaal bij elkaar komen voor een (generale) repetitie en vervolgens dus dit oratorium uitvoeren.

Meelezen teksten
Tijdens de uitvoering zal er mooie beamer-presentatie worden vertoond, waarin alle teksten meegelezen kunnen worden, waardoor de inhoud van het oratorium nog beter beleefd kan worden. De verbindende teksten worden gelezen door ds. Steven Kafoe, predikant van de Bethelkerk. De gratis toegang  is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van een aantal sponsoren die genoemd worden in het programmaboekje. Daarnaast zijn de Zwijndrechtse kerken, de Bethelkerk, de Develhof en de Hoeksteen bereid gevonden om ook een financiële bijdrage te leveren. Bij de uitgang wordt tevens een collecte gehouden voor de onkosten van deze uitvoering.

Info
Het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’  op zondagmiddag 1 oktober.
Locatie: De Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.
De aanvang is 16.00 uur, de kerk is open vanaf 15.30 uur

Bron: Bethelkerk