Programma Dodenherdenking in Zwijndrecht en Heerjansdam

ATOS archieffoto. Dodenherdenking Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – De dodenherdenking voor donderdag 4 mei zal dit jaar gehouden worden onder het thema ‘Leven met oorlog’. Ook in Zwijndrecht en Heerjansdam worden die dag de slachtoffers herdacht van de Twee­de Wereldoorlog en de slachtoffers van oor­logssituaties en vredesoperaties, waarbij Nederland betrokken was, na de Tweede Wereldoorlog.

Iedereen is welkom om samen met het gemeentebestuur de gevallenen te herdenken en om stil te staan bij het begrip ‘vrij­heid’. Het thema van dit jaar is ‘Leven met oorlog’. In Zwijndrecht houdt burgemeester Edo Haan bij het oorlogsmonument op het Raadhuisplein een toespraak, in Heerjans­dam doet locoburgemeester Jacqueline van Dongen dit bij het monument op De Manning. Na het geblazen signaal taptoe is het om 20.00 precies twee minuten stil om de slachtoffers te herdenken en zijn er na het Wilhelmus de krans- en bloemleggingen. Het volledige programma voor de beide locaties vindt u hieronder op deze pagina.

Herdenking bij oorlogsgraven
Op donderdagochtend 4 mei is er om 11.00 een korte herdenking bij de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan in Zwijndrecht. Er worden bloemen gelegd bij de acht oorlogsgraven, het graf van dokter Ekel­mans en het graf van Jan van Twist, omgeko­men tijdens een missie in Afghanistan. De namen worden voorgelezen, het signaal tap­toe wordt geblazen en er wordt één minuut stilte gehouden. Burgemeester Edo Haan, het Veteranencomité Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht en het 4 en 5 mei Comité Zwijndrecht zullen bloemen neerleggen. Daarna om 11.45 worden op de begraafplaats bij de Pietermankerk in Zwijndrecht bloemen ge­legd op de herdenkingssteen van Cornelis Pieter de Wit en zijn broer Pieter Cornelis de Wit. Zij zijn als militair omgekomen in toen­malig Nederlands-Indië.  Belangstellenden zijn bij beide herdenkingen uiteraard welkom.

Programma Zwijndrecht
18.00 uur Vlaggen uit – halfstok.
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Heilig Hart Kerk. Met muziek van Trio d’Oro, een lezing van do­minee René Wouda, een gedicht voorgedragen door kinder-ambas­sadeur Mats Vreugdenhil en een voordracht van Esri Marcus-Kisman met dagboekfrag­menten 1941-1942.
19.40 uur Ceremonie vangt aan met de Dodenmars ver­zorgd door Showband Jong-Holland.
19.45 uur Gedicht voorgedragen door kinder-burge­meester Melle Kramer.
19.47 uur Toespraak door burgemeester Edo Haan.
19.55 uur Ontsteken van de vlam bij het oorlogsmo­nument.
19.56 uur Christelijke Harmonievereniging Het Geklank des Konings.
19.59 uur Signaal Taptoe door een trompettist van Het Geklank des Konings.
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Het Wilhelmus begeleid door Chr. Harmonievereniging Het Geklank des Konings.
20.05 uur Krans- en bloemlegging door burgemeester Edo Haan en vicevoorzitter Chris Moorman van de gemeenteraad. Vervolgens worden er kransen en bloemen gelegd voor ver­schillende groepen oorlogsslachtoffers en speelt Het Geklank des Konings.
20.15 uur Defilé met gelegenheid tot het leggen van bloemen. Namens het 4 en 5 mei Comité Zwijndrecht worden bloemen uitgedeeld om bij het monument te leggen.
21.10 uur Strijken van de vlaggen.
Programma Heerjansdam
19.15 uur Samenkomst van de Protestantse Gemeen­te Heerjansdam/Kijfhoek onder leiding van dominee Teuwissen in de Dorpskerk.
19.30 uur Verzamelen op het plein bij de Boomgaard­kerk aan de Dorpsstraat 42a.
19.35 uur  Stoet formeren en stille tocht naar het vredes-monument bij de Dorpskerk. Bezoekers Dorpskerk sluiten aan bij de stille tocht.
19.50 uur Toespraak door locoburgemeester Jacque­line van Dongen.
19.59 uur Signaal Taptoe
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Het Wilhelmus begeleid door EMM. Kransleg­ging namens het college van burgemees­ter en wethouders en gemeenteraad door Jacqueline van Dongen, Arnold de Jong en Lia Prins. Voorlezen van een gedicht door Mieke Pre­nen. Neerleggen van een bloemstuk door Malou Krijgsman en Ninthe Poot namens de jeugd van Heerjansdam. Aansluitend gelegenheid voor overige aan­wezigen om bloemen neer te leggen. Scou­ting Ooievaarsgroep deelt losse bloemen uit aan alle aanwezigen om neer te leggen bij het monument.
20.15 uur Stoet formeren voor aftocht.
20.20 uur  Afsluiting voor genodigden in de Boom­gaardkerk. Belangstellenden kunnen bij de kerk aan­sluiten of bij het monument. Indien men een krans of boeket bij het monument wenst te leggen worden daarvoor aanwijzingen ter plekke gegeven.
21.10 uur Strijken van de vlaggen.

Bron: gemeente Zwijndrecht