ZWIJNDRECHT – In Zwijndrecht zijn jaarlijks circa 250 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. De gemeente Zwijndrecht vindt dit onaanvaardbaar. Samen met de professionele partners en samenwerkingspartners zoals scholen, kerken en verenigingen slaat de gemeente de handen ineen om kindermishandeling  te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat er binnen verenigingen mensen zijn die specifiek opgeleid zijn in het signaleren van kindermishandeling.

Protocol
Gymnastiekvereniging O&O is de eerste vereniging in Zwijndrecht die een aandachtsfunctionaris kindermishandeling heeft en een protocol heeft opgesteld hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vanmiddag heeft voorzitter Pauline den Hartog van gymnastiekvereniging O&O aan wethouder Jolanda de Witte (Jeugd) het protocol ‘meldcode kindermishandeling’ overhandigd.

Melden en voorkomen
Wethouder De Witte ondersteunt het protocol: “Elk kind dat mishandeld wordt, is er één teveel. Alle kinderen hebben het recht veilig en gezond te kunnen opgroeien. Naast aandacht voor het melden van kindermishandeling willen we alle kinderen die te maken hebben (gehad) met mishandeling, in beeld hebben”. De gemeenteraad heeft besloten in haar raadsprogramma naast de bestaande inzet nog meer in te zetten op het voorkomen van kindermishandeling en het bieden van duurzame ondersteuning aan kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling.

O&O
Bij O&O sporten 620 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. De sportclub vindt het van groot belang aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Het protocol gaat in op de vraag hoe er gehandeld kan worden bij een vermoeden van kindermishandeling. O&O-voorzitter Pauline den Hartog: “Bij O&O geloven we in de kracht van kinderen. Door het geven van lessen en trainingen geven we kinderen een kans zich fysiek maximaal te ontwikkelen. Door de wekelijkse, soms bijna dagelijkse contacten met de sporters, staan we dichtbij de kinderen. Mocht er plotseling een verandering in gedrag of fysiek geconstateerd worden bij een kind, gaan de “alarmbellen” bij trainers rinkelen. Want veiligheid van de kinderen staat bij ons voorop. Het is daarom een goede zaak dat binnen gymnastiek- en turnvereniging O&O een gecertificeerd aandachtsfunctionaris voorhanden is die lesgevers en trainers kan begeleiden bij een eventueel vermoeden van kindermishandeling.”

Waardering
De gemeente heeft veel waardering voor het initiatief van O&O om dit protocol op te stellen. Wethouder De Witte:“Samen pakken we kindermishandeling aan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, hierbij hebben wij ook andere organisaties, zoals sportverenigingen, nodig. Samen kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor deze kinderen”.

Het protocol meldcode kindermishandeling zal ook bij andere (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties onder de aandacht worden gebracht.