Geslaagde bijeenkomst Seniorenraad

De Seniorenraad Zwijndrecht zegt terug te kijken op een geslaagde themabijeenkomst onder de titel ‘Zijn Senioren Politiek in Beeld?’. Daarbij waren in het gemeentehuis ruim 70 belangstellenden aanwezig waaronder senioren en lokale politici om onder leiding van presentator Ronald Roël met elkaar in debat te gaan. Thema’s als armoede, eenzaamheid, langer zelfstandig wonen en dementie leverden veel gespreksstof en discussie op. Maar ook over de inzetvergroting van De Zichtbare Schakel (de wijkverpleegkundigen), een buurtcentrum voor elke wijk en de ‘Nota Integraal Ouderen Beleid’ waar de Seniorenraad al jaren voor pleit. In, volgens de raad, meest vergrijsde gemeente van de Drechtsteden is daar ook alle aanleiding voor. Men denkt wel dat het politieke draagvlak daarvoor groter is geworden. De Seniorenraad hoopt, na afloop van de bijeenkomst, over 4 jaar te kunnen zeggen dat de senioren daadwerkelijk politiek in beeld zijn. Troubadour Peter de Jong omlijste de avond met passende eigen nummers over thema’s als dementie: ’Ik mis je, maar je bent niet weg gegaan’…