Gemeenteraad in beginsel akkoord met komst AZC in hotel ARA

Foto hotel ARA

ZWIJNDRECHT – De gemeenteraad van Zwijndrecht sprak op 27 februari uitvoerig over de mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum (AZC) in hotel ARA. Hier werd verschillend over gedacht. Sommige fracties concludeerden dat met de komst van de zogeheten spreidingswet het onontkoombaar is dat er in Zwijndrecht een AZC komt. Andere fracties stonden hier sowieso positief tegenover.

De gemeenteraad was tevreden met een groot aantal afspraken die het college van B&W al met het COA heeft gemaakt zoals over de dagbesteding van de asielzoekers, het onderwijs voor hun kinderen, het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar blijft bij het hotel en de oplossing die is gevonden voor de zwemlessen die niet meer in het hotel gegeven kunnen worden. De raad had nog wel wensen en bedenkingen over o.a. het tempo waarin de asielzoekers gehuisvest worden en de mogelijkheid om het AZC te sluiten in geval van blijvende overlast. Het college heeft toegezegd hierover opnieuw in gesprek te gaan met het COA.  

Bron gemeente Zwijndrecht