Gemeenteraad bespreekt begroting voor 2024

ZWIJNDRECHT  –  Op dinsdag 7 november vanaf 14.00 bespreekt de gemeenteraad de begroting 2024, oftewel waar geeft Zwijndrecht volgend jaar haar geld aan uit.  Vanaf 19.00 is deze Begrotingsraad ook rechtstreeks te volgen op ATOS TV

De uitvoering van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 is volgens de gemeente belangrijker dan ooit. Men moet zorgen dat Zwijndrecht voorbereid is op veranderende tijden: maatschappelijk, thuis, op straat en binnen het lokale bedrijfsleven. Ze geeft aan oog te hebben voor de stijgende prijzen en onzekerheden voor inwoners en de groeiende uitdagingen voor ondernemers. De gemeente is dan ook blij dat woonlastenstijging relatief beperkt blijft.

Inspreken
De gemeenteraad geeft ook aan het belangrijk te vinden wat de mening van inwoners te weten en biedt deze de gelegenheid om in te spreken tijdens de Begrotingsraad (maximaal 5 minuten). Dit kan om 14.00 uur. Daarvoor kan men zich aanmelden voor aanvang bij griffie@zwijndrecht.nl. Vijf leerlingen van het Loket hebben inmiddels al laten weten tijdens de Begrotingsraad  te komen inspreken over het welzijn van de jeugd in Zwijndrecht.

Bespreking in gemeenteraad
De behandeling van de begroting vindt plaats in de raadzaal van het Zwijndrechtse gemeentehuis vanaf 14.00 uur. Iedereen kan deze bijwonen of (achteraf) meekijken via video-live. De Begrotingsraad wordt vanaf 19.00 uur ook rechtstreeks uitgezonden via ATOS TV. Actuele informatie, de video-live verbinding, de volledige agenda en de conceptbegroting staan op www.raadzwijndrecht.nl

Bron gemeente Zwijndrecht