ZWIJNDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders treft een aantal maatregelen om messenbezit onder bepaalde groepen jongeren te voorkomen of aan te pakken. Zo gaat de gemeente met scholen in gesprek over messenbezit onder minderjaren en betrekt zij waar nodig de ouders.

In het afgelopen half jaar hebben zich in andere gemeenten steekincidenten voorgedaan, waarbij minderjarige jongeren betrokken waren. Hoewel die incidenten in Zwijndrecht nog niet hebben plaats gevonden, wil het gemeentebestuur niet afwachten maar zo snel mogelijk aan de slag met een preventieve aanpak tegen messenbezit onder jongeren. 

Voorkomen

Burgemeester Hein van der Loo: “Gelukkig zijn er nog geen steekincidenten onder de jeugd in Zwijndrecht, maar achterover leunen is geen optie. Het is volgens onze informatie realistisch om te veronderstellen dat er sprake is van messenbezit onder minderjarigen in onze gemeente. Voorkomen is beter dan genezen. Ik wil niet afwachten, maar dit probleem samen met betrokken partners aanpakken en voorkomen. Niet gemakkelijk. Wel nodig.”

Wethouder Ronald de Meij (Jeugd): “Onder veruit de meeste jongeren van Zwijndrecht speelt dit fenomeen absoluut niet. Maar wij willen onze ogen niet sluiten voor de kleine groep die met verkeerde winden meewaait.”

Convenant

Er komt een ‘Convenant Veilig In en Om Scholen’, dat moet bijdragen aan een veiliger schoolklimaat. Het convenant tussen de schoolbesturen, politie en gemeente moet leiden tot concrete afspraken over bijvoorbeeld het controleren van schoolkluisjes. Verder wordt gekeken of een PIT (Preventief Interventie Team) van meerwaarde is voor Zwijndrechtse gezinnen en kinderen. Dit team ondersteunt ouders met kinderen die strafbaar gedrag vertonen. In afwachting van een mogelijk landelijk messenverbod wil het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorleggen om in de Algemeen Plaatselijke Verordening een messenverbod in openbare ruimtes op te nemen. De burgemeester kan ook besluiten tot preventief fouilleren in sommige wijken of buurten, maar vindt dat op basis van de huidige signalen vooralsnog niet nodig.