Gemeente Zwijndrecht ziet mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers

Foto Hotel ARA Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – In hotel ARA kunnen vanaf het voorjaar tot 300 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten. Dit liet de gemeente Zwijndrecht vrijdagavond weten.

Op alle gemeenten wordt een dringend beroep gedaan om asielzoekers op te vangen. Hierbij moet echter ook rekening gehouden wordt met de belangen van de eigen inwoners. Er is door de gemeente dan ook gezocht naar een locatie die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast. Het hotel ARA hotel volgens de gemeente aan deze voorwaarden.

Goede afspraken
Het college heeft aan het Rijk en het COA laten weten dat de gemeente alleen bereid is tot het opvangen van asielzoekers als dit geen extra kosten met zich meebrengt en als Zwijndrecht wordt ondersteund in het herstellen van de veerkracht van de gemeente. Het resultaat is dat er goede afspraken zijn gemaakt met de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De afspraken gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, veiligheid en onderwijs. In de afspraken staat ook dat het COA een extra financiële bijdrage levert. Met het Rijk is afgesproken dat Zwijndrecht en het Rijk gaan samenwerken om de leefbaarheid en veiligheid in een aantal kwetsbare buurten te verbeteren. Zo kan de opvang van asielzoekers bijdragen aan een veerkrachtiger Zwijndrecht.

Informatieavonden
Omdat men begrijpt dat er vragen of zorgen over de opvang kunnen zijn gaat de gemeente vooraf informatiebijeenkomsten organiseren. Direct omwonenden ontvangen hierover een brief. Maar ook andere inwoners zijn welkom. Op maandag 22 januari organiseert de gemeente een informatiemarkt over de opvang van asielzoekers, van 16.30 – 21.00 uur bij scholengemeenschap Loket Zwijndrechtse Waard aan de Laurensvliet.

Het goede doen
”We geloven dat we hiermee het goede doen voor de inwoners van Zwijndrecht én de mensen die moesten vluchten. Door de afspraken met het Rijk kunnen we nog beter werken aan de veerkracht in onze wijken. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de diversiteit en kracht van gemeente Zwijndrecht.”, aldus wethouder Robert Kreukniet.

Bron: gemeente Zwijndrecht