Gemeente Zwijndrecht vraagt inwoners om mening

ZWIJNDRECHT – Tussen 8 en 28 mei heeft de gemeente Zwijndrecht een digitale vragenlijst uitgezet onder de inwoners waarin gevraagd wordt naar de ervaringen als het gaat om meepraten, meebeslissen en meedoen over gemeentelijk beleid. Door middel van deze digitale vragenlijst onderzoekt de gemeente hoe de komende jaren nog meer ruimte kan worden gegeven voor initiatieven en ideeën van inwoners. De link naar die vragenlijst staat onderaan dit artikel.

De gemeente geeft aan duidelijk te willen zijn over wat inwoners van hun mogen verwachten maar ook wat zij van de inwoners kunnen verwachten. Daarvoor moet men luisteren naar elkaars ideeën en initiatieven en hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter zij een beeld krijgen van wat er goed gaat of beter kan. Aldus de toelichting bij de vragenlijst die alle inwoners tot zondag 28 mei kunnen invullen.

Bekendmaking resultaat
Om het project zorgvuldig en breed te begeleiden is er een commissie in het leven geroepen, bestaande uit inwoners, vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ambtelijke organisaties. Deze commissie zorgt voor draagvlak, voor deelname en bereidheid om met elkaar met de resultaten aan de slag te gaan. Ook het ontwerpen van het vervolgtraject behoort tot de taak van de commissie. Alle ingevulde vragenlijsten worden bekijken en geanalyseerd. Begin juni van dit jaar gaat de begeleidingscommissie in gesprek over de resultaten die de gemeente ook die maand bekend maakt.

Mening geven
Tot slot doet wethouder Ronald de Meij namens gemeenteraad, burgemeester en wethouders een dringende oproep om de vragenlijst in te vullen. “We zorgen ervoor dat inwoners zo nodig op verschillende plekken hulp kunnen krijgen bij het invullen. Als inwoner heeft u nu de mogelijkheid uw mening te geven. Dus doe mee, vul de vragenlijst in en laat u horen. Samen maken we Zwijndrecht nog beter, mooier en leuker.”

Voor meer informatie en het invullen van de vragenlijst:  www.zwijndrecht.nl/zwijndrechtluistert

Bron Gemeente Zwijndrecht