ZWIJNDRECHT – De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. Dit betekent dat de provincie vooraf toestemming moet geven voor uitgaven die de gemeente wil doen. De gemeente heeft er bewust voor gekozen haar begroting niet sluitend in te dienen. Daarmee wil zij een signaal afgeven dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor het sociaal domein.

Wethouder Tycho Jansen: “Gemeenteraad en college van B&W wisten dat dit besluit eraan zou komen, omdat het tot de taak van de provincie hoort om onze begroting te controleren en te zien of terugkerende uitgaven ook structureel financieel gedekt kunnen worden.”

In een bericht van de provincie constateert gedeputeerde Floor Vermeulen dat het de provincie opvalt dat veel gemeenten moeite hebben om structureel hun begroting op orde te krijgen met als belangrijkste oorzaak het sociaal domein. “Sommige gemeenten moeten ingrijpende keuzes maken om tekorten op bijvoorbeeld jeugdzorg of thuishulp te compenseren. Niet elke gemeente slaagt hierin.”

Wethouder Jansen: “Wij zijn blij dat de provincie ons probleem en die van veel andere gemeenten erkent en daarvoor ook aandacht heeft gevraagd bij het kabinet.” De provincie gaat samen met de gemeente bekijken wat er nodig is om de financiën weer goed in evenwicht te krijgen.