Gemeente Zwijndrecht geeft verlichting in financiële zorgen coronacrisis

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht treft een aantal financiële maatregelen voor huurders van gemeentelijke gebouwen, sportverenigingen, marktkooplui en horeca. Daarmee willen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders duidelijkheid scheppen en zorgen voor financiële verlichting in deze moeilijke periode. Met de maatregelen is een bedrag gemoeid van ruim 300 duizend euro.

Per 16 maart moesten gemeentelijke gebouwen worden gesloten, waardoor binnen-activiteiten niet meer mogelijk zijn. Ook werden beperkingen opgelegd voor de gemeentelijke markten en de horeca werd gesloten. Inmiddels kunnen bepaalde activiteiten weer op gang komen.

Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “Wat we nu willen, is verenigingen, instanties en ondernemers over deze moeilijke periode heen helpen. We beseffen dat dit voor velen slechts een tegemoetkoming is in het tekort dat zij oplopen door de crisis. Na de zomer komt het college van burgemeester en wethouders met een vervolgpakket aan maatregelen bij de gemeenteraad.”

Maatregelen

De maatregelen die de gemeente nu treft zijn kwijtschelding van huur voor gemeentelijke gebouwen voor de maanden maart, april en mei 2020. Daarnaast is er besloten tot uitstel van huur voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Sportverenigingen krijgen een eenmalige vergoeding voor de aanschaf van desinfectiemiddelen. De gemeente heft geen marktgeld voor de weekmarkt op Walburg en voor marktkooplieden die hun standplaats op de weekmarkt van Oudeland niet konden gebruiken in het tweede kwartaal. Ook heft de gemeente geen precario op terrassen voor 2020.

De gemeente verwacht een deel van de kosten te kunnen dekken via compensatieregelingen van de rijksoverheid.