Gemeente van start met Veiligheidsmonitor 2023

ZWIJNDRECHT –  Rond 8 augustus begint de gemeente Zwijndrecht de Veiligheidsmonitor 2023. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd en de resultaten worden verwacht in het voorjaar 2024.

In de Veiligheidsmonitor wordt aan 1050 inwoners van de gemeente vragen gesteld als: heeft u last van rommel op straat, hinder van buren, rondhangende jongeren of is er bij u ingebroken?  De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid en wordt uitgevoerd door I&O Research.


Veiligheid en leefbaarheid
Burgemeester Edo Haan benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Uitnodiging per post
Deelnemers aan het onderzoek krijgen van de gemeente per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Bron: gemeente Zwijndrecht