Gemeente trekt lessen uit proces rond watertoren

ZWIJNDRECHT – De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Zwijndrecht hebben donderdagavond 28 september met elkaar gesproken over de uitkomsten van de evaluatie van het proces rond de herontwikkeling van de watertoren in Zwijndrecht. Het doel van de evaluatie is dat de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie in een open, eerlijke en transparante sfeer leren wat er in de toekomst beter kan.

In de afgelopen maanden voerde een bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek gesprekken met (oud-)collegeleden, gemeenteraadsleden en ambtenaren, die betrokken zijn geweest bij het proces rond de herontwikkeling van de watertoren en het gebied rondom de watertoren aan de Oude Maas. De herontwikkeling begon in 2015. De toenmalige eigenaar heeft de toren toen gerestaureerd.

Regie teruggepakt
Ook werd het terrein rondom de toren gesaneerd en geëgaliseerd. De eigenaar wilde een appartementencomplex in een haaks model rondom de toren gaan bouwen, maar daar kon de gemeente zich niet in vinden. Om met een schone lei te kunnen beginnen, heeft de gemeente eind vorig jaar de watertoren aangekocht. Daarmee heeft de gemeente de regie op de toekomstige ontwikkeling van het gebied terug gepakt.

Evaluatie
Tegelijk ontstond binnen de gemeente de behoefte om het doorlopen proces intern te evalueren met als doel om lessen te trekken voor gebiedsontwikkeling in de toekomst. Op basis van de gesprekken geeft het onderzoeksbureau aan dat de gemeenteraad, het college en de organisatie hun rollen niet altijd even goed hebben ingevuld.

Bevindingen onderzoeksbureau
Het onderzoeksbureau doet onder meer de volgende aanbevelingen:  De raad, het college en de ambtelijke organisatie moeten zich bewust zijn van de verschillende rollen, rollen goed bewaken en elkaar aanspreken als er vermenging van rollen is. Door actief mee te werken aan deze evaluatie stellen alle betrokken partijen zich kwetsbaar op en geven ze aan dat ze van het proces willen leren. Binnen de ambtelijke organisatie moet voortdurend gevoel zijn voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden.

Omarming aanbevelingen
De gemeenteraad, het college van B&W en de gemeentelijke organisatie omarmen deze aanbevelingen. In een motie van de gemeenteraad, omarmd door het college, is afgesproken dat het college met een voorstel komt hoe het college met de raad en de organisatie invulling gaat geven aan de lessen en aanbevelingen van het onderzoeksbureau.

De volledige rapportage vindt u hier

Bron: gemeente Zwijndrecht