Gemeente streeft naar start Zwembadbouw medio 2021 

ZWIJNDRECHT- De voorbereidingen voor de vervanging van zwembad De Hoge Devel door een nieuw binnenzwembad zijn in volle gang. De verwachting is dat de aanbesteding nog dit jaar kan plaatsvinden zodat de bouw volgend jaar kan beginnen.

Een modern binnenzwembad
Nadat de gemeenteraad in 2018 besloot het zwembad te vervangen is er een uitgebreid participatietraject geweest.

Er is aan inwoners, bestuur, directie en personeel van het zwembad en aan de Zwijndrechtse Zwem- en Poloclub de Devel gevraagd wat hun wensen zijn.

Verschillende scenario’s zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad koos voor een binnenzwembad met een wedstrijdbad (acht banen), instructiebad en peuterbad.

Uit de enquêtes die onder inwoners zijn gehouden kwam naar voren dat zij ook graag een buitenbad wilden. Daarnaast scoorden gratis parkeren,een glijbaan (favoriet bij kinderen), horeca en een openlucht waterspeeltuin hoog. De gemeenteraad heeft uit kostenoverwegingen besloten dat er geen buitenbad meer komt. Wel krijgt het zwembad een glijbaan en een whirlpool. Hoe deze er precies gaan uitzien wordt in een later stadium in overleg met de raad bepaald. Verder komt er een horecavoorziening en krijgt de zwem- en poloclub een verenigingsruimte.

Zwemmen in het park
Bij het ontwerp van het nieuwe bad wordt er rekening mee gehouden dat het qua uitstraling past in het Develpark. Het is de bedoeling dat de groene en natuurlijke elementen uit het park terug te zien zijn in het zwembad.

Wethouder Tycho Jansen (Sportaccommodaties): “De vervanging van het zwembad is nodig  gezien de staat van het huidige bad. Het biedt direct de mogelijkheid het nieuwe bad mooi in te passen in het Develpark. We willen samenhang creëren tussen de bebouwde en onbebouwde omgeving door de natuurlijke omgeving van het park als het ware door te trekken in het zwembad. Het zou toch prachtig zijn wanneer je straks echt het gevoel hebt dat je in het park zwemt.” 

Tijdens bouw blijft binnen zwemmen mogelijk

Het nieuwe zwembad wordt zo dicht mogelijk achter het huidige binnenbad gebouwd. Zodra de bouw is afgerond wordt het oude binnenbad gesloopt. Tijdens de bouw blijft het binnenbad open. Vóór de zomer organiseert de gemeente een informatieavond voor belangstellenden om het proces rond de aanbesteding en de bouw nader toe te lichten.