Gemeente onderschrijft conclusie ILT: ‘Infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter’

ZWIJNDRECHT – Donderdag 9 juli 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend gemaakt dat ProRail onvoldoende beeld heeft van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. De sporen, wissels en het heuvelsysteem – waarover wagons gerangeerd worden – zijn op het einde van de technische levensduur en vragen verhoogde aandacht van de spoorbeheerder. Ook heeft ProRail niet genoeg aandacht voor het risicomanagement en veiligheidsgedrag, aldus de inspectie. Naar aanleiding van de bevindingen heeft ILT een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan ProRail.

Voor de gemeente komen de onderzoeksresultaten van ILT niet als een verrassing. Een jaar geleden, in juni 2019, toonde het onafhankelijke onderzoeksrapport van Crisislab al aan dat onder meer het veiligheidsmanagement (het managen van de veiligheidsprocedures en – instructies) van ProRail de afgelopen jaren niet op orde was. ProRail stond sindsdien onder verscherpt toezicht van ILT. Dat toezicht werd in 2020 door de inspectie nog eens opgevoerd.

De bevindingen van ILT zijn ernstig en vragen om adequate acties van ProRail. De spoorbeheerder belooft keer op keer beterschap, maar maakt te weinig en te langzaam stappen in het verbeteren van de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Ook in het afgelopen jaar hebben wij voorvallen en gedrag bij ProRail gezien, waarover wij onze zorgen hebben geuit. Als gemeente staan wij voor de veiligheid van onze 45.000 inwoners. De gemeente herkent zich in de bevindingen van ILT en onderschrijft de verbetereisen, die betrekking hebben op de infrastructuur en het veiligheidsgedrag. Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht roept de directie van ProRail op haar verantwoordelijkheid te nemen en serieuze stappen vooruit te zetten in de veiligheid op Kijfhoek.