Gemeente bereidt zich voor op toekomst zonder aardgas

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere en duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Het college van B&W heeft hiervoor de Transitievisie Warmte 1.0 aangeboden aan de gemeenteraad.

De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie, maakt onderdeel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten we ons in om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken.

Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid): “Veel mensen vragen zich af wat er gaat gebeuren en wat ze zelf kunnen doen. De transitievisie geeft een richting aan. Het is een route die we met z’n allen afleggen om op termijn de warmte te verduurzamen. Met de nadruk op termijn, want de levering van aardgas stopt niet van de een op de andere dag.”

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom aardasvrij of de mogelijkheden voor uw eigen woning? Voor de zomervakantie organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over aardgasvrij wonen. Houdt het Stadsnieuws (Weekblad De Brug) en/of de facebookpagina van de gemeente in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Wat kunt u nu al doen?
Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan meteen voor koken op inductie. Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken. Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk op www.regionaalenergieloket.nl welke maatregelen voor uw huis mogelijk zijn. U kunt bij het Regionaal Energieloket terecht voor al uw vragen over energie besparen.

Inzicht in mogelijke alternatieven
De afgelopen maanden heeft de gemeente Zwijndrecht samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een toekomst zonder aardgas. Dit onderzoeksrapport, de Transitievisie Warmte versie 1.0., geeft inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, inzicht in mogelijke alternatieven. Daarnaast vormt het een basis voor de gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk.

Vaststelling gemeenteraad
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de Transitievisie vast te stellen. De Transitievisie Warmte 1.0 is te vinden op www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij/