ZWIJNDRECHT- Zaterdag 18 mei bracht Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) een bezoek aan Zwijndrecht. Van Dalen, geboren en getogen in Zwijndrecht, sprak in de ochtend als gastspreker bij de Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB). Rond het middaguur bezocht hij het winkelcentrum Walburg waar hij in gesprek ging met de lokale kiezer. Daarnaast sprak hij met wethouder Jansen (CU-SGP) over de mogelijkheden van de binnenvaart.

Van Dalen was ook bij de aftrap van het tweede elftal van de Zwijndrechtse voetbalvereniging De Pelikaan. Zijn opa en zijn vader hebben beiden gevoetbald bij die club in zijn geboorteplaats en Van Dalen vond het eer om het tweede de wedstrijdbal te overhandigen. “Sport verbindt mensen en geeft saamhorigheid, ook in Europees verband. Geboren onder de rook van Rotterdam is het niet mijn club, maar de prestaties van Ajax in Europees verband zet het Nederlandse voetbal weer aardig op de kaart. Zelfs in Brussel praten we daarover. Ik wens De Pelikaan, alle elftallen, veel succes toe in de competitie, die natuurlijk bijna ten einde is. Misschien komt De Pelikaan nog eens op de Europese kaart.”

Over de uitdagingen van de gemeente Zwijndrecht, vooral over het transport en de binnenvaart, zei Van Dalen bij de CBOB-jaarvergadering en tegen de wethouder: “Goede afspraken maken, samenwerken en samen opkomen voor de belangen van de binnenvaart, is heel belang. De klimaatafspraken en -plannen hebben ook effect op de binnenvaart, en dat is niet altijd makkelijk.”

Wethouder Jansen: “Wat mij betreft is de nadruk op het samenspel tussen Europese, landelijke en lokale overheden van groot belang om samen de enorme mogelijkheden van de binnenvaart als duurzaam logistiek alternatief volledig te benutten. Naast betere vaarwegen, zijn het juist ook de Europese Unie en de lokale overheden die samen met de sector en kennisinstituten (Triple Helix) verdere innovatie en verduurzaming mogelijk maken en stimuleren. Die oproep tot samenwerking zou ik graag samen met Peter kracht willen bijzetten.”