Ella Croonenberg nieuwe gemeentesecretaris Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Ella Croonenberg-Borst (57) wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Zwijndrecht. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

Mevrouw Croonenberg heeft een brede ervaring in het publieke domein met diverse beleidsterreinen en was de afgelopen acht jaar werkzaam als Concern Directeur en eerste loco-secretaris van de gemeente Weert (49.500 inwoners).

Ingezette koers duurzaam verankeren
Een van haar belangrijkste opdrachten wordt om de nieuwe koers die de gemeentelijke organisatie enkele jaren geleden heeft ingezet, van beheer- naar ontwikkelorganisatie, door te zetten. Deze omslag is in gang gezet in verband met de opgave uit het raadsprogramma en in het licht van de veranderende rol van de overheid.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat zij de kwaliteiten heeft om de ingezette koers duurzaam in de organisatie te verankeren en het college te ondersteunen in het vasthouden aan de uitgangspunten van deze nieuwe visie.

Realiseren opgaven raadsprogramma
Daarnaast gaat zij samen met de organisatie zorgdragen voor de realisatie van de opgaven van het raadsprogramma. De vier grote thema’s waar Zwijndrecht voor staat zijn: Wonen, bouwen en wooncarrière, Bestrijding van armoede, Welzijn en zorg en Veiligheid en leefomgeving. Deze thema’s vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak.

Op dit moment is Gerrit van Hofwegen tijdelijk gemeentesecretaris van Zwijndrecht. Hij volgde Henk van Beelen op, die op twee jaar geleden wegens ziekte zijn functie moest neerleggen. Ella Croonenberg begint in juli in Zwijndrecht.