Eerste videovergadering gemeenteraad Zwijndrecht dinsdag 14 april

ZWIJNDRECHT- De gemeenteraad van Zwijndrecht houdt op dinsdag 14 april 2020 om 19.30 uur zijn eerste openbare videovergadering. Geïnteresseerden kunnen de vergadering via laptop of computer rechtstreeks vanuit huis volgen. Nu het tijdens de coronacrisis niet mogelijk is om bijeenkomsten in het gemeentehuis te organiseren, kan de raad op deze wijze belangrijke onderwerpen bespreken en besluiten nemen.

De toegang voor het live volgen of terugkijken van de vergadering is geregeld via www.raadzwijndrecht.nl. Kies op de website voor: Video (live) en geluidsverslagen.

Wie wil inspreken tijdens de vergadering, moet dit uiterlijk 4 uren vóór de vergadering per mail melden bij de griffie via griffie@zwijndrecht.nl.

De stukken en agenda voor de vergaderingen staan, zoals gebruikelijk op de website bij Vergaderingen. Op de agenda van 14 april staan onder meer Bestemmingsplan Buizerdstraat 8 en Voorbereidingskrediet en – besluit voor het Stationskwartier.