Eerste stap voor voortzetting BIZ Groote Lindt


ZWIJNDRECHT –
Op 10 juni hebben wethouder Tycho Jansen (Economie), John van Belle en Bart Pluijmers (stichting BIZ Groote Lindt) de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Zwijndrecht en stichting BIZ Groote Lindt ondertekend. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd die zullen gelden voor voortzetting van de BIZ in de periode 2021-2025. Ook de gemeenteraad nam dinsdag 23 juni 2020 een positief besluit. Mits een meerderheid van de ondernemers op het terrein bij de draagvlakmeting vóór voortzetting stemt, is de BIZ ook na 1 januari 2021 een feit.


Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht. Het parkmanagement wordt uitgevoerd door Parktrust. In een BIZ werken ondernemers binnen een bepaald gebied, zoals bedrijventerrein Groote Lindt, samen aan het beheer en voorzieningen op en rond het terrein. Door gezamenlijk de kosten te delen, kunnen investeringen worden gedaan die het bedrijventerrein een schone, goed onderhouden en veilige uitstraling geven.

Veiligheid verbeterd

In de afgelopen jaren is op Groote Lindt voornamelijk geïnvesteerd in de veiligheid van het terrein door middel van camerabewaking en surveillance. Zowel aan de kant van de BIZ-stichting als aan de kant van de gemeente zijn er positieve ervaringen met de werking van de BIZ.

Draagvlakmeting in het najaar

Aangezien een BIZ slechts ingesteld kan worden voor een periode van 5 jaar, werd het tijd deze te verlengen. Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en de instemming van de gemeenteraad is hiertoe de eerste stap gezet. Een draagvlakmeting onder de ondernemers op Groote Lindt, die dit najaar wordt gehouden, vormt de doorslaggevende stem. Als een meerderheid van de ondernemers positief staat tegenover voortzetting van de BIZ, dan blijft deze ook voor de periode 2021-2025 in stand.