ZWIJNDRECHT – Hoe realiseren we economische vooruitgang? Wat hebben bedrijven nodig om te kunnen blijven ondernemen in Zwijndrecht? Wat vraagt dit van de omgeving? En wat vinden ondernemers belangrijk voor de Omgevingsvisie? Over deze belangrijke onderwerpen gingen ondernemers uit Zwijndrecht en de gemeente dinsdagavond 11 juni 2019 met elkaar in gesprek.

OndernemersTop 2019
Aanpakken, visie vormen, doorpakken en uitvoeren. Daar ligt de focus binnen de lokale economische opgave als het aan de Zwijndrechtse ondernemers ligt. Gisteravond kwamen ruim 70 ondernemers, ondernemersverenigingen, raadsleden en ambtenaren bij elkaar tijdens de OndernemersTop. Op initiatief van de gemeente en Ondernemersvereniging Zwijndrecht gingen zij met elkaar in gesprek over thema’s als detailhandel en horeca, banen, kantoren, Spoorzone, bedrijventerreinen en de binnenvaart.

Belangrijke input opgehaald
De OndernemersTop heeft waardevolle input geleverd voor het economisch beleid en de invulling van de omgevingsvisie. Er was opvallend veel aandacht voor het toevoegen van identiteit, verblijfskwaliteit en samenwerken tussen ondernemers. Elkaar vinden, werken met elkaars (rest)producten en samen optrekken als het gaat om gebruik van restwarmte of daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen.

Omgevingsvisie
De OndernemersTop werd meteen gebruikt om ondernemers te vragen naar hun ideeën bij de Omgevingswet. De omgevingswet verplicht gemeenten per 1 januari 2021 om een omgevingsvisie op te stellen. Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling): “De omgevingsvisie geeft ons de kans om inwoners, instanties en ondernemers van onze gemeente te vragen wat zij nodig hebben om in Zwijndrecht te wonen, werken en ontwikkelen. De OndernemersTop was een eerste aanzet om ondernemers mee te laten denken over de invulling hiervan.”

Samen doen
Wethouder Tycho Jansen (Economie): “Samenwerken is van cruciaal belang als het gaat om onze economische opgaven. Elkaar kennen en met elkaar optrekken kan tot een meerwaarde leiden om echt tot uitvoering over te gaan. De rol van de gemeente hierin is vooral zorgen voor verbinding en faciliteren in ontmoeting. Het is belangrijk dat we keuzes maken en deze vasthouden. Laten we elkaar vaker ontmoeten en de opgaves die er zijn gezamenlijk aanpakken, maar ook trots zijn op wat we al hebben en bereiken.”

Ontmoeting
Burgemeester Hein van der Loo maakte tijdens de OndernemersTop kennis met de ondernemers. Hij nodigde de ondernemers namens het college alvast uit voor het Ondernemersontbijt op vrijdag 15 november 2019. Dit wordt de eerste keer dat de gemeente Zwijndrecht dit ontbijt zelf organiseert.