Diztrikt, het nieuwe Zwijndrecht

Beeld uit de nieuwe website www.diztrikt.nu

De gemeente Zwijndrecht werkt samen met Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland aan een gezamenlijk plan voor het gebied langs het spoor: de Spoorzone. Voor het Zwijndrechtse deel van de Spoorzone heeft de gemeente in samenspraak met Woonkracht10 gekozen voor de naam Diztrikt. De Z staat daarbij symbool voor Zwijndrecht. Onder Diztrikt gaan meerdere projecten in uitvoering.

Maandag 19 oktober, is de nieuwe website www.Diztrikt.nu gelanceerd met de eerste informatie en ontwikkelingen over dit gebied dat de komende tien jaar groots wordt aangepakt en opnieuw ingericht. Diztrikt in Zwijndrecht bestaat uit drie deelgebieden: Stationskwartier, Walburg en Noord. In elk gebied gaan meerdere projecten lopen om te komen tot nieuwe woningen, recreatieplekken en voorzieningen.

Afwisselend geheel
Wethouder Jos Huizinga: “De stationsomgeving in Zwijndrecht moet een afwisselend geheel worden met wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De gemeente en woningcorporatie Woonkracht10 hebben vorig jaar afspraken gemaakt over samenwerking in dit gebied. Met diverse andere betrokkenen zijn gesprekken gevoerd. Ook hebben we met marktpartijen verkennende bijeenkomsten gehad. Inmiddels zijn we op het punt aangekomen dat we de markt de kans geven om mee te doen.”

Diztrikt.nu
Robuust, stoer en nieuw! Dat is de sfeer die Diztrikt gaat uitstralen. De projecten zullen meerdere jaren bestrijken. Invulling van plannen gaat in samenspraak met de bewoners en ondernemers in de omgeving. De website is daarbij een van de middelen die ingezet wordt om informatie te delen. De gemeente werkt de komende tijd verder aan de website met onder meer nieuwsberichten, informatie over projecten, deelnemende partijen en planning.