ZWIJNDRECHT – Leerlingen biologie, scheikunde, natuurkunde en aardrijkskunde luisterden op woensdag 10 april in het DevelsteinCollege naar een inspirerend verhaal over duurzaamheid van Diederik Samsom, voorzitter van de Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden.

De workshop is de aftrap van de periode waarin de voorexamenleerlingen (HAVO4 en VWO5) aan de slag gaan met hun profielwerkstukken. Het DevelsteinCollege wil hiermee de leerlingen inspireren bij de keuze van een onderwerp voor het profielwerkstuk.

Gemeenteraad wil leerlingen stimuleren
De gemeenteraad van Zwijndrecht vindt het van groot belang om samen met scholen jongeren te stimuleren over duurzaamheidsoplossingen te schrijven. Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid) was dan ook blij met de komst van Diederik Samson. Dit is een mooie invulling van de unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad om jongeren meer te betrekken bij duurzaamheid. We vinden het belangrijk jongeren hier nu al bij te betrekken en te laten nadenken over een duurzame en energiebesparende toekomst. Binnen de bestaande mogelijkheden, maar we dagen de nieuwe generatie vooral uit om oplossingen te bedenken die er nog niet zijn.”

Gebruik je verbeeldingskracht
Diederik Samson legde in zijn verhaal de nadruk op de mogelijkheden van energiebesparende opties, de ontwikkelingen die we al doormaken en het belang van de toekomstige generatie hierin: “Wij willen het beste onderwijs geven, zodat jullie als generatie van de toekomst nog slimmer omgaan met technologie, duurzamere machines ontwikkelen en ver over grenzen heen denken. Probeer dingen voor te stellen, die er nu nog niet zijn. Gebruik je verbeeldingskracht, want dat is de kracht om innovatief te zijn.” De leerlingen reageerden enthousiast en waren nieuwsgierig hoe we water nog effectiever om kunnen zetten in energie, het verduurzamen van veeteelt en vervuiling van CO2 in de lucht. Zij gingen hier met hem over in gesprek. Samson sloot het bezoek af met de woorden: “Het is goed om je bewust te zijn wat een duurzame toekomst betekent en kijk voor nu welke rol je hier zelf al in kan spelen. Als we allemaal een beetje ons best doen, doen we samen eigenlijk al heel veel.”

In het eindexamenjaar ronden de leerlingen hun profielwerkstukken af.