De Week van het Jonge Kind

STREEKNIEUWS – Van 13 tot en met 17 april is het de Week van het Jonge Kind. In deze week staat het jonge kind centraal en zijn er onder ‘normale’ omstandigheden allerlei activiteiten voor de professionals die werken met het jonge kind, zoals een openingsevent. Vanwege het coronavirus is dit uitgesteld. Bij PIT kinderopvang & onderwijs besteden de kindcentra er op afstand aandacht aan.

Bij PIT staan kinderen en dus ook het jonge kind natuurlijk altijd centraal. Zo zijn er babyspecialisten en zogenoemde VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) coaches die verbonden zijn aan de VVE-locaties op de kindcentra Margriet, De Notenbalk, Juliana, Dribbel, Doerak, De Meander, De Schalm, De Twijn en binnenkort ook Het Akkoord. Zij zijn belast met de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de peuterspeelgroep en de begeleiding/coaching van de pedagogisch medewerkers. Ook is er een pedagogisch panel dat regelmatig in blogs aandacht besteedt aan onderwerpen die over het jonge kind gaan. Het gehele ontwikkelbeleid bij PIT is met een doorgaande lijn onderverdeeld in het jonge kind (0-7 jaar) en het oudere kind (7-13 jaar).

In deze coronatijd posten de beweegleerkrachten regelmatig Thuis Beweegkaarten en filmpjes om het jonge kind zo veel mogelijk in beweging te houden. Bij kindcentrum De Brug krijgen de kleuters elke week een tekenkaart gemaild met opdrachten voor binnen en buiten. Spelenderwijs leren is en blijft altijd het uitgangspunt, ook in deze bijzondere tijden. De kinderen spelen een spelletje achter de computer of gaan aan de slag in de tuin, bijvoorbeeld met een tuinsafari om insecten te ontdekken. Ouders krijgen uitleg bij de kaart en kunnen de kinderen begeleiden. Bij kindcentrum De Twijn worden de kinderen digitaal uitgedaagd met activiteiten waarbij ze op zoek moeten gaan naar een oplossing of waardoor hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Zo is er een filmpje om te laten zien hoe je verf kunt maken met stoepkrijt en een instructie om van een wc-rolletje een vlinder te maken.

Bij kindcentrum Juliana staat momenteel het thema ‘eet smakelijk’ centraal bij de jonge kinderen. Elke week krijgen ze een thuisbingo gericht op de ontwikkeldoelen. Op deze bingokaart kunnen ze de activiteiten afstrepen. Via videobellen houden ze contact met de juf. Ook nemen de leerkrachten filmpjes op waarin ze verhalen voorlezen. Op deze en heel veel andere manieren houden de kindcentra van PIT contact met de jonge kinderen. “Natuurlijk is het anders dan anders en missen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten de kinderen en is dat andersom ook het geval. Toch bieden de digitale media, de creativiteit van onze professionals, het enthousiasme van de kinderen en de onmisbare inzet van ouders mooie mogelijkheden. Hoe extra bijzonder zal het op termijn zijn als we weer wat dichter bij elkaar mogen komen. Tot die tijd blijven we volop in verbinding op een andere manier,” aldus Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs.