De Notenbalk start met De Noordwijkse Methode

ZWIJNDRECHT – Christelijk kindcentrum De Notenbalk in Zwijndrecht gaat starten met De Noordwijkse Methode. Dit is een vernieuwende methode met een doorlopende leerlijn van 2 tot 13 jaar. Kernwoorden van de methode zijn ontwikkelen en verwonderen. De Noordwijkse Methode moedigt kinderen aan eigen vragen te stellen en op zoek naar antwoorden te gaan zodat ze kritische denkers worden. De Notenbalk is het tweede kindcentrum van PIT kinderopvang & onderwijs dat overschakelt op deze ontwikkelmethode. Sinds 2019 werkt christelijk kindcentrum De Rank in Heerjansdam succesvol met De Noordwijkse Methode.

Na een uitgebreide oriëntatie is het team van De Notenbalk tot de conclusie gekomen dat De Noordwijkse Methode goed aansluit bij wat de maatschappij van nu en in de toekomst vraagt. De Noordwijkse Methode werkt met thema’s. Gedurende een aantal vaste weken zijn alle kinderen van De Notenbalk met het thema bezig. Voor de peuters, kleuters en in het begin ook voor de kinderen van groep 3 gebeurt dit met hun eigen, vaste pedagogisch medewerkers en leerkrachten in hun eigen vertrouwde groepsruimte. Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 en later ook van groep 3 krijgen in de ochtend met begeleiding van hun eigen leerkracht onderwijs in taal, (begrijpend) lezen en rekenen. Twee middagen per week gaan ze met een gespecialiseerde juf of meester aan de hand van het thema in vakateliers aan de slag. “In die vakateliers bieden we zaakvakken zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Daarnaast zijn er op de vrijdagmiddag de keuze-ateliers techniek, muziek, theater, kunst, sport en koken, allemaal aan de hand van het thema. Gedurende het thema doorlopen alle kinderen vanaf groep 3 alle zaakvakken,” licht directeur Anneke van de Pol van De Notenbalk toe.

Schitteren

De Noordwijkse Methode bouwt voort op leerfilosofieën van de vorige eeuw en integreert hierin de technologische, maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten van onze huidige tijd. De Notenbalk start na de herfstvakantie met een pilot volgens De Noordwijkse Methode met als thema, ‘Zwijndrecht, ons dorp’, om de kinderen het nieuwe leren te laten ervaren. Vanaf de peuters tot en met groep 8 werken alle kinderen dan aan dit thema. Ze ontdekken groepsgewijs wat Zwijndrecht te bieden heeft. De geplande ouderavond is door de coronacrisis nog niet doorgegaan, maar de verwachting is dat deze in september plaatsvindt in een aangepaste vorm. “Als team van De Notenbalk vinden we het belangrijk dat ieder kind zich optimaal op zijn of haar eigen niveau ontwikkelt. Met De Noordwijkse Methode willen we alle kinderen laten schitteren met al hun talenten, zodat zij van daaruit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. We kijken ernaar uit om samen met de kinderen aan de slag te gaan met De Noordwijkse Methode,” aldus Anneke van de Pol.