De Notenbalk krijgt School op SEEF diploma

Atos rtv de notenbalk


ZWIJNDRECHT – Op donderdag 21 maart om 13.30 uur ontving Kindcentrum De Notenbalk het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel. Wethouder Jos Huizinga (verkeer en vervoer) overhandigde het 7e label in de gemeente aan de directeur, Anneke van de Pol, van het Kindcentrum. Tijdens deze feestelijke schoolmiddag hield de wethouder een korte toespraak,

in aanwezigheid van de SCHOOL op SEEF zebra en de leerlingen. Daarnaast werd een lied gezongen door alle kinderen en leerlingen uit groep 7/8 voerden een toneelstukje op.
Tot slot kregen alle kinderen een klein cadeautje en een speciaal gemaakt koekje met stoplichten.

Het juryrapport  
Op dit Kindcentrum zijn zeal vele jaren samen met ouders intensief bezig met de verkeersopvoeding van de kinderen. Sinds enkele jaren ook binnen het programma SCHOOL op SEEF. Er is een verkeerscommissie bestaande uit de directie, een groepsleerkracht, drie verkeersouders en een vakleerkracht. Er worden zowel actuele theoretische als praktische lessen gegeven, ook in de wijk rond school. Aan de ouders wordt uitleg gegeven over het belang van deelname aan het verkeer en de lessen.  De schoolomgeving wordt goed in de gaten gehouden en de komende tijd blijft verkeersveiligheid een uitdaging door de herinrichting en ophoging van de wijk. Er wordt een dode hoek les gegeven in groep 8 en er wordt veel gefietst naar excursies. Kortom een school die goed bezig is met SCHOOL op SEEF.

SCHOOL op SEEF
SCHOOL op SEEF (www.schoolopseef.nl) is het regionale praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Zwijndrecht meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio. Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Drechtsteden en de gemeente Zwijndrecht. Deelname aan SCHOOL op SEEF is kosteloos voor scholen in Zwijndrecht.