ZWIJNDRECHT- Rianne Korteland en Ferry de Jong organiseren iets nieuws in Zwijndrecht. Met het Projectkoor Voor Ouderen in en rond de wijkcentra “De Nederburgh” en “Kubiek” van Diverz in Zwijndrecht worden er zes wekelijkse ontmoetingen/repetities gehouden. Tijdens deze ontmoetingen worden er gezellige oude herkenbare liederen gezongen, zoals van Wim Sonneveld, Toon Hermans, Willy Alberti, Anie de Reuver, Dorus, etc. Het project wordt afgesloten met een openbaar zaterdagmiddag-concert door het koor voor kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden, familie en andere belangstellenden.

Het Doelen
Met dit project proberen Rianne en Ferry een maatschappelijk steentje bij te dragen op het vlak van; Tegengaan Vereenzaming.

Ouderen zitten vaak thuis, al dan niet in een woonzorglocatie, verzorgingshuis, ouderenhuis, aanleunwoningen complex of andere gezamenlijke woonvorm. Er is met name voor die groep een grote behoefte aan activiteiten waar zij gemakkelijk aan kunnen deelnemen. Het samen gezellig zingen van de voor hen zo bekende oude nummers van vroeger is een dergelijke activiteit met een lage instapdrempel (iedereen kan immers zingen). Het wekelijkse contact en het uiteindelijk uitvoeren van de nummers voor kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en andere belangstellenden, zijn hierbij zeer belangrijk.

Bevorderen Ontmoeting
Met dit project willen Rianne en Ferry zorgen voor een ontmoetingsmoment voor de ouderen in het wijkcentrum. Hierbij worden er expliciet ouderen bij betrokken die nog zelfstandig in de wijk(en) rondom het centrum wonen. Op die manier wordt er gestimuleerd om ontmoeting tussen ouderen die het centrum al kennen en ouderen die het centrum wellicht nog niet kennen. Ook na het project kan dit leiden tot verdere contacten tussen de ouderen onderling. De muziek en het samen zingen brengt op die manier dus mensen bij elkaar.

Zingen Houdt Hersenen en Lichaam Actief
Naast bovenstaande directe doelen is het tevens noemenswaardig dat uit studies blijkt dat samen zingen (als actieve kunstbeoefening) de hersenen stimuleert en actief houdt en zelfs het eventuele proces van dementie vertraagt. Het is tevens niet alleen een zinvolle en plezierige tijdsbesteding en gezelschap, het leidt ook tot zelfrealisatie en zingeving. Uit studies blijkt dat muziek een gevoel van vertrouwdheid kan bieden, omdat het associaties oproept met de vertrouwde omgeving of fijne herinneringen. Deze herinneringen blijken sterk verankerd te zijn, zelfs bij mensen met dementie. Door die vertrouwdheid kan iemand zich veiliger voelen en innerlijke onrust of zelfs depressieve symptomen reduceren. Daarnaast kan ritme een interne motivator zijn en aanzetten tot actie. Denk bijvoorbeeld aan de neiging om te dansen bij het horen van muziek met een lekkere beat. Dit komt omdat muziek een netwerk in het brein kan triggeren, waarbij auditieve signalen heel snel terecht komen bij motorische hersengebieden.

Uitdragen Oude Nederlandstalige Muziek
Met het concert hopen Rianne en Ferry tevens de kinderen en met name de kleinkinderen van de deelnemende ouderen kennis te laten maken met de oude Nederlandstalige muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70.

Dekking van de Kosten
Natuurlijk brengt zo’n project kosten met zich mee. Denk aan het samenstellen en maken van de liedbundels, het wervingsmateriaal voor de bekendmaking van het project bij de ouderen en het publiek voor het afsluitende concert, de programmaboekjes, de geluidsinstallatie en de onkosten voor de inzet van de dirigent en de pianist.
Als zelfstandige muzikanten is het soms lastig om alle kosten vanuit subsidies en fondsen te dekken. Daarom, en om het voor een groter publiek mogelijk te maken om ons project te steunen en er maatschappelijk bij te betrekken, willen we graag een deel van de kosten dekken vanuit crowdfunding. Diverz, de gemeente Zwijndrecht en een landelijk fonds dekken een deel van de kosten, maar helaas niet volledig om het project te kunnen uitvoeren.
Helpt u ons dit mooie project te verwezelijken met uw donatie? Dit kunt u doen via de link https://www.voordekunst.nl/projecten/9192-ouderen-project-koor-zwijndrecht?fbclid=IwAR1z7OP5yFJH4N8SBYpiH1xt4bTFMvXzWFDFUf0VtprmsYlnuTtpLGsfHvM