Commissaris van de Koning ontvangt profielschets nieuwe burgemeester

Fred Loos overhandigd de profielschets aan de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit.

ZWIJNDRECHTCommissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft maandag 6 november uit handen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Fred Loos, de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht ontvangen. In de openbare raadsvergadering is de profielschets besproken met de commissaris van de Koning. Op 13 november 2023 stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open.

Mede op basis van de reacties van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties in Zwijndrecht en andere betrokkenen is de profielschets opgesteld. Hierin staat dat de gemeente Zwijndrecht ‘een burgemeester zoekt van en voor alle inwoners, betrokken, empathisch, duidelijk en daadkrachtig is’. Kandidaten moeten zich herkennen in het profiel van een benaderbare en betrokken burgemeester, die beslissingen durft te nemen en Zwijndrecht trots doet zijn op de gemeente en de gemeenschap. Voor de toekomstige burgemeester wachten er vier belangrijke opgaven:

1. De burgemeester is van en voor alle inwoners; de burgemeester werkt actief aan een Zwijndrechtse samenleving, met onderling vertrouwen, met actief betrokken inwoners, waar mensen naar elkaar luisteren en waar elke mening telt;

2. Daadkrachtig hoeder van orde en veiligheid; met druk bevaren rivieren, een A16 die dwars door de gemeente gaat, rangeerterrein Kijfhoek en veel chemische en zware industrie, heeft Zwijndrecht een hoog risicoprofiel. Dit vraagt een burgemeester die voortdurende alert en scherp is in de handhaving van afspraken en protocollen.

3. De burgemeester bouwt aan een sterk profiel van Zwijndrecht in de regio; in de regio Smart Delta Drechtsteden werken acht gemeenten met bedrijfsleven en onderwijs samen aan wonen, bereikbaarheid, werken, nieuwe energie en economie. Om kansen te verzilveren laat de burgemeester namens Zwijndrecht een krachtig geluid horen.

4. De burgemeester is de regisseur van het samenspel tussen college, gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie; bouwen aan vertrouwen staat centraal in het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’. Dat geldt voor de relatie van de gemeente met de samenleving, maar ook voor het samenspel binnen het gemeentehuis. De burgemeester neemt daar de regie in.

Het vervolg
Deze burgemeester vacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant en staat open tot 4 december 2023. Op basis van de reacties stelt de commissaris van de Koning vervolgens kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Zwijndrecht. De gemeenteraad van Zwijndrecht beslist als geheel over wie zij wil voordragen als nieuwe burgemeester die daarna zal worden benoemd bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister. De planning is dat tijdens een openbare raadsvergadering bekend wordt gemaakt wie de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht wordt. Op www.zwijndrecht.nl/nieuweburgemeester vindt men meer informatie over het proces en de besluitvorming rondom de nieuwe burgemeester.

Bron/foto gemeente Zwijndrecht