Burgemeester Schrijer presenteert bij afscheid essay over hoe samenlevingen kunnen groeien

‘Steden en gemeenten met grootstedelijke problemen kunnen alleen duurzaam, maatschappelijk groeien en complexe vraagstukken oplossen, wanneer er een hecht vitaal samenspel is tussen overheid, burgers, bedrijfsleven en (maatschappelijk) middenveld’. Dat is de kern van het betoog dat burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht vanmiddag op het symposium ‘Groeien aan de Maas’ ter gelegenheid van zijn afscheid hield.

In zijn essay ‘Groeien aan de Maas – De verbindende kracht van vitale coalities’ dat op het symposium werd gepresenteerd, verbindt Schrijer zijn ‘groeimodel’ met de steden en gemeenten waarvoor hij zich in de afgelopen 25 jaar met hart en ziel heeft ingezet: Rotterdam aan de Nieuwe Maas en Zwijndrecht aan de Oude Maas. De versterking en de groei van de samenleving liepen hier als een rode draad doorheen.

Vanuit zijn rol in het politiek bestuur (Schrijer was bestuurder in deelgemeente Charlois in Rotterdam, wethouder in Rotterdam en burgemeester in Zwijndrecht) was Schrijer altijd geboeid door de manier waarop groepen betrokken mensen met uiteenlopende achtergronden en belangen samen maatschappelijke, complexe problemen wisten op te lossen. In zijn analyse van die processen signaleert hij een aantal vaste patronen en noodzakelijke voorwaarden om die aanpak succesvol te laten zijn. Op basis daarvan kwam hij tot de concepten van het ‘Groeimodel’ en ‘Vitale coalities’.

Schrijer: “De samenleving is niet maakbaar, maar zij is ook niet volledig onmaakbaar en chaotisch. Er zijn wel degelijk voorspelbaarheden. Kun je daar invloed op uitoefenen als bestuurder, burger of ondernemer? Ja, dat kan. Door patronen en processen te doorzien. Het ‘Groeimodel’ en de ‘Vitale coalities’ zijn daarvoor bruikbare concepten. De geschiedenis laat het ons zien.”

Op het symposium gingen Leo van den Berg (em.prof.dr. Regionale economie en Stedelijk management), Hermann Jäger (oud-directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam), Victor Goedvolk (oud-CFO Fortis ASR Verzekeringsgroep) en Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter woningcorporatie Havensteder) onder leiding van Antoin Peeters in gesprek over de veranderingen in de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijk middenveld. Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Drechtsteden, deelde zijn ervaringen met samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Kolff, Van den Berg, Goedvolk, Jäger en Van den Berk kregen van burgemeester Schrijer het eerste exemplaar van het essay overhandigd.