Botulisme in Zwijndrechtse wateren

ZWIJNDRECHT – Bij het Waterschap Hollandse Delta zijn diverse meldingen binnen gekomen over dode eenden in vijvers en sloten in Zwijndrecht. Dit wijst op botulisme. Het advies is daarom niet in en nabij deze wateren te recreëren. De oorzaak is de stijgende temperatuur van het water. De verwachting is daarom ook dat blauwalg zal optreden. De temperatuur van het water stijgt door de aanhoudende warmte boven de 28° Celsius. Het verzoek is daarom ook om tuinen en andere gronden niet te besproeien met water uit vijvers en sloten. Hierdoor wordt de waterstand lager en loopt de temperatuur nog verder op. De waarschuwing geldt voor de gehele Gemeente Zwijndrecht. Er worden geen borden geplaatst omdat het voor alle sloten en vijvers geldt.

Maak een melding!

Ziet u dode dieren in het water? Maak dan een melding via 14 078, de website of de app. Het Waterschap en gemeente kunnen niet al het water continu afspeuren en kunnen naar aanleiding van de melding snel handelen. Locaties die al bekend zijn: de Devel, Swanendrift en Hoofdland.

Meldingen van dode dieren in water in het buitengebied kunnen rechtstreeks naar het Waterschap Hollandse Delta via 2005005@wshd.nl of 0900 – 2005005.

Botulisme

Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. De bacterie verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen en zijn vervolgens een bron van besmetting voor andere dieren in het water. De meeste vormen van botulisme bij dieren worden veroorzaakt door varianten die niet schadelijk zijn voor mensen. Mensen kunnen wel andere klachten krijgen, die niet door de botulisme worden veroorzaakt maar door allerlei bacteriën uit de rottende kadavers.

Voor de bestrijding van botulisme in het natuurwater is het verwijderen van dode dieren essentieel. Waterbeheerders van de betreffende wateren ruimen de kadavers zo snel mogelijk op. Verder zijn er geen maatregelen die helpen tegen botulisme. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt. Het Waterschap werkt hard aan de door- en instroom van water uit de rivier zodat er een toevoer van zuurstof blijft in de watergangen.

Blauwalg

Het wordt afgeraden om in water met blauwalg te zwemmen. De gifstoffen kunnen via de mond in het lichaam komen. Vooral kinderen moeten oppassen. Zij zijn kwetsbaarder en krijgen soms onbewust slokken water binnen. Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden van het drinken van besmet water of door het drooglikken van hun besmeurde vacht. Als je toch in aanraking bent gekomen met besmet water, was je dan goed met water en zeep of neem een douche. Raadpleeg bij aanhoudende klachten de huisarts.