Bolton mag 18 koopwoningen in Heerjansdam gaan bouwen

Sfeerimpressie van Bolton Ontwikkeling

ZWIJNDRECHT- De gemeente Zwijndrecht heeft de Bolton Groep uit Woerden geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van koopwoningen in Heerjansdam.  Ontwikkelaars konden zich aanmelden voor het woningbouwproject en uit de verschillende inschrijvingen kwam Bolton met het winnende plan. Dit betekent dat Heerjansdam in 2024 uitgebreid zal worden met 18 duurzame koopwoningen.

In het gekozen plan staat een diversiteit aan woningen met een dorpse uitstraling. Op het perceel in Heerjansdam tussen de Heer Janstraat , Rozenlaan en Johannes Postlaan komen in totaal 18 koopwoningen te staan.  Deze bestaan uit 10 starterswoningen, 4 rijwoningen en 4 twee-onder-één-kapwoningen. Het doel is om in 2024 met de bouw te beginnen zodat de eerste bewoners er begin 2025 kunnen wonen.  

Duurzaam bouwen
Bolton Ontwikkeling presenteerde een duurzaam plan met zogenaamde nul-op-de-meterwoningen; woningen die net zoveel energie opwekken als dat erin verbruikt wordt. Deze woningen zijn daarnaast aangepast aan het huidige en toekomstige klimaat en dragen zelfs bij aan de biodiversiteit door begroeide daken en gevels. In de bouw zouden bovendien hergebruikte materialen verwerkt gaan worden.

Verrijking voor de wijk
Woningbouw is een belangrijk item in de gemeente Zwijndrecht. In het verleden heeft de gemeente grond overgenomen waar voorheen 14 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Heerjansdam stonden. Het doel van de overname was om nieuwbouwwoningen in de goedkope koopsector te realiseren. De gemeente streefde naar een nieuwe invulling met woningbouw die een verrijking vormen voor de wijk. Met het plan van Bolton wordt daar volgens de gemeente de beste invulling aan gegeven. 

Aanbestedingsprocedure
In het najaar van 2022 was er voor dit project in Heerjansdam een Europese aanbestedingsprocedure opgestart. Uit de selectiefase waren vijf marktpartijen geselecteerd die in februari 2023 een woningbouwplan met bijbehorende prijskaartje hadden ingediend. Op basis van de beoordeling door de gemeente Zwijndrecht heeft Bolton Ontwikkeling B.V. deze verkoopprocedure gewonnen.

Inloopavond
De komende tijd werkt Bolton het plan verder uit op detailniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de architectuur van de woningen. Op korte termijn zal een inloopavond georganiseerd worden waar omwonende en geïnteresseerden het plan in kunnen zien en suggesties, zorgen of hun interesse voor een woning kenbaar kunnen maken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief om over het vervolg en de startverkoop op de hoogte te blijven. Aanmelden kan via: www.thuisinheerjansdam.nl

Bron: gem. Zwijndrecht